Kommuner bliver dårligt rådgivet om hurtigt internet

Det er regionen og kommunernes egen skyld, at teleselskaber ikke har budt på opgaven. Der er nemlig ikke økonomi i at grave fiber ned til hjemmearbejdspladser.

Regionen og de nordjyske kommuner er blevet for dårligt rådgivet, bruger bredbåndsselskaber som forklaring på, at ingen har budt på opgaven, som skulle sikre hurtigt internet til 3.000 hjemmearbejdspladser. (Foto: DR © DR)

For dårligt skruet sammen og umuligt at tjene penge på.

Sådan beskriver flere teleselskaber det udbud, der skulle sikre hurtigt internet til 3.000 kommunale og regionale hjemmearbejdspladser i Nordjylland.

Men ingen selskaber bød på opgaven.

-  Det var fuldstændig umuligt at få det til at hænge økonomisk sammen. Rent faktisk ville det have været en ganske betydelig tabsforretning for os, hvis vi skulle have budt på det, siger Jesper Gronenberg, der er direktør for Ekstern Kommunikation hos TDC

Dårlig rådgivning af kommuner

Han bakkes op af direktør for Bredbånd Nord, Christian Ingerslev Sørensen:

- Vi kunne ikke få økonomi i det. Uden at vi regnede det præcist efter, så vil jeg vurdere, at vi skulle have haft cirka det dobbelte i kontraktsum for at det havde været interessant.

Udbuddet var et samarbejde mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, og det indeholdt specifikke krav til hastigheden. Ifølge Jesper Gronenberg fra TDC skulle man derfor grave fiber ud til samtlige hjemmearbejdspladser.

Sammenholdt med krav om loft over forbrugerpriserne, blev det alt for urealistisk for aktørerne at byde på opgaven, mener han. 

- Regionen og de nordjyske kommuner er blevet dårligt rådgivet af det konsulentfirma, der har været på opgaven, fordi de burde kende markedet. Men de har ikke desto mindre skruet et udbud sammen, som der ikke var nogen som helst aktører på markedet, som fandt interessant, siger Jesper Gronenberg.

TDC vil kun skumme fløden

Men den kritik er helt forkert. Det siger Torben Rune, der er direktør i konsulentfirmaet Netplan, der har været rådgiver på projektet:

- Der er ikke noget galt med den måde, det er skruet sammen på. Her er der regnet på, at de selskaber, der kan byde ind, kan få en fornuftig forrentning og en fornuftig forretning.

Udbuddet skulle skaffe hurtigt internet til cirka 3.000 hjemmearbejdspladser. Men ingen teleselskaber bød på opgaven, fordi de fandt den umulig at tjene penge på.

Derfor har TDC kritiseret Netplan for at give regionen og kommunerne dårlig rådgivning. Det er en kritik Torben Rune afviser.

- Det synes jeg basalt set er noget vrøvl. TDC er måske er rådgivet dårligt fra de økonomiske rådgivere, der har fortalt, at TDC skal skumme fløden efter to år i stedet for at investere langsigtet i et landområde som Nordjylland.

Uambitiøse udbydere

På længere sigt ville vinderen af udbuddet få mulighed for at sælge bredbånd til flere kunder. Og derfor forstår projektleder Jens Wolsing fra Frederikshavn Kommune heller ikke kritiken.

- Jeg mener jo helt klart, at det er interessant. Men det kommer lidt an på, hvilken betragtning man lægger i det.

For teleselskaberne burde tænke mere langsigtet, siger han:

- Derfor undrer det os, at dem, der skulle byde på det heroppe, ikke har været mere ambitiøse og set, at det her er en enestående mulighed for at komme ind på det her marked og lave ekstra forretning på det. Men det har jo så vist sig, at det ikke er nok.

Derfor kigger man nu på andre løsningsmodeller, siger Jens Wolsing. Det kunne for eksempel være at søge støtte til etablering af fiber på Læsø. hvor omkostningerne især er høje. 

FacebookTwitter