Kvægproducenter bruger mindre antibiotika

Danske malkekøer er blevet sundere og får mindre antibiotika. Det gavner også forbrugerne, der slipper for at blive bombarderet med resistente bakterier.

Danske køer har mindre medicin i kroppen.

På landsplan har de danske kvægproducenter formindsket forbruget af antibiotika med seks procent i perioden fra 2012-2013. Det viser tal fra Videncenter for Landbrug.

Det betyder sundere køer, mere mælk og mindre risiko for at forbrugerne får resistente bakterier fra dyr.

Landmand: Når køerne er glade, er jeg også tilpas

En af de landmænd, der har nedbragt antibiotikaforbruget blandt sine køer, er Rasmus Nielsen fra Støvring.

- Når køerne trives og er glade og tilpas, og så er jeg også tilpas, siger han.

Ifølge den 26-årige landmand er vejen til et mindre antibiotikaforbrug at kende og holde øje med hver enkelt ko. På den måde kan man behandle koen, så snart de første tegn på sygdom viser sig.

Hver enkelt ko tjekkes dagligt

På Rasmus Nielsens gård med 225 malkekøer foregår det daglige sundhedstjek, når dyrene bliver malket.

- Falder deres mælkeydelse pludselig, så kan det være tegn på en akut yverbetændelse eller måske benproblemer, siger han.

Ved straks at gribe ind og sætte koen i eksempelvis en sygeboks, kan man ofte behandle koen, inden sygdommen er blevet så alvorlig, at den kræver antibiotika.

70 procent helbreder sig selv

Og hvor andre landmænd traditionelt hurtigt ville ty til en antibiotika-behandling af en ko med for eksempel yverbetændelse, så venter Rasmus Nielsen.

- Jeg ved, at 70 procent af køerne helbreder sig selv. Andre har nok den lidt mere gammeldags holdning, at de behandler i stedet for at lade dem helbrede sig selv, siger den unge landmand.

Halverede antibiotikaforbrug på ni måneder

På de ni måneder Rasmus Nielsen har ejet sin gård, er det lykkedes ham at nedbringe forbruget af antibiotika med 50 procent i forhold til den tidlligere ejer.

- Jeg vil hellere forebygge end helbrede. Det handler om dyrevelfærd og så betyder det også, at jeg kan sælge noget mere mælk, siger Rasmus Nielsen.

Netop det, at landmanden holder ekstra øje med hver enkelt ko er med til at mindske forbruget af antibiotika, siger dyrlæge Jørgen Katholm fra Videnscenter for Landbrug.

- Det er et udtryk for, at vi har fået en bedre dyrevelfærd i de danske stalde. Dyrene har sundere ben, sundere yvere, og bliver holdt mere øje med for andre skavanker, siger han.

Dyrlæge: Bevarer Danmark som et land, det er trygt at blive syg i

 

Og at kvægavlerne bruger mindre antibiotika betyder, at forbrugerne bliver udsat for færre resistente bakterier.

- Det gør, at danskerne bliver udsat for mindre resistente bakterier, og dermed bliver det lettere at blive rask, hvis man er syg, siger han.

 

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk