Lægen rykker ind på jobcentret

En læge på jobcentret i Jammerbugt skal gøre det nemmere at tage lægefaglige vurderinger med i arbejdsformidlingen.

Papirer fra lægen kan være vanskeligt at oversætte, hvis den rette faglighed ikke er til stede. (Foto: Maria Larsen © DR-Fyn)

En læge på jobcentret skal hjælpe folk hurtigere tilbage i job efter sygemelding.

Som det første sted i Nordjylland har Jammerbugt Kommune ansat en læge, der sidder side om side med sagsbehandlerne.

Kommunens læge skal være den daglige sparringspartner for sagsbehandlerne, så oplysninger fra de praktiserende læger og speciallæger bliver læst rigtigt. Det forklarer arbejdsmarkedschef Jannie Knudsen fra Jammerbugt Kommune.

- Vi har rigtig mange sager, hvor der kan være tvivl om de oplysninger, vi får fra de praktiserende læger og speciallæger. Der kan vores læge hjælpe, siger hun.

Det drejer sig eksempelvis om tilfælde, hvor der kan være modsatrettede oplysninger fra forskellige læger, oplyser hun.

Sparring klæder sagsbehandlere på

Tidligere har der være knyttet lægekonsulenter på udefra, men det gør det nemmere, at man har nu fagligheden helt tæt på, mener rådgiver ved Jammerbugt Kommune Lisa Ramshøj Hvam.

- Vi skal sidde og tolke de lægelige oplysninger, men vi er rådgivere, ikke læger. Vi kan tolke mange ting ud af lægepapirer, så det er dejligt, at vi har direkte adgang til en læge, siger hun.

I sidste ende er det til gavn fra borgeren, at der er blevet kortere mellem læge og sagsbehandler, mener læge i Jammerbugt Kommune Betina Nedergaard.

- Jeg kan tilbyde en hurtig og tilgængelig lægefaglig sparring for rådgiverne, så er de bedre klædt på til at træffe de rigtige beslutninger for den enkelte borger, siger hun.

Lægen skal ikke kun være en hjælp til at få folk hurtigere i job, men også være med til at afklare, om de er arbejdsdygtige eller ej.