Lærerformand om egoistiske og uopdragne børn: Børn får for mange valg

Han bliver bakket op af børnepsykolog, der beder forældre tage ansvar for opdragelsen.

Kim Simonsen mener, at forældre lader børn bestemme for meget og giver dem for mange valg. Det betyder, at børnene ikke kan finde ud af at gå i en klasse med 23 andre elever. (Foto: Klaus Videbæk © DR Nórdjylland)

Børnehaveklasseledere landet over mødes oftere af helt små børn, der taler grimt og ikke kan begå sig i skolen. Ord som "fuck dig" eller "Gu' vil jeg ej" møder lærerne, når de forsøger at få børnene til at opføre sig ordentligt i undervisningen.

Karsten Simonsen er formand for Aalborg Lærerforening og har selv været indskolingslærer i 16 år. Han mener, at børnene hjemmefra er blevet vænnet til, at alt er til forhandling, og at man kan sige voksne imod uden modstand.

- Jeg synes, at børn får alt for mange valg og bliver sat op på et alt for ligeværdigt niveau i familiens beslutninger, siger han.

Som eksempel nævner han, når forældre henter børnene i SFO og spørger "Vil du med hjem?"

- Man skal tage ansvar og sige, "nu skal vi hjem". Hvis barnet stiller spørgsmål, så skal man holde fast og sige, at det skal vi. Det er klart, når 24 af den slags børn, der er vant til at sige nej og ændre på forældrenes holdning, kommer ind i klassen, så bliver det svært at drive en klasse, siger Karsten Simonsen.

Han bliver bakket op af børne- og familiepsykolog John Halse, der er tidligere formand for Børns Vilkår.

John Halse mener, at det overordnet er positivt, at børn i dag har fået mere ret til at have en mening og give voksne modspil. Men de voksne skal stadig huske at opdrage børnene og sætte grænser for deres børn.

- Det er et problem, hvis de voksne lader børnene styre det hele og ikke giver børnene modspil. Vi skal ikke tilbage til kæft, trit og retning. Men der skal være noget retning og opdragelse, siger John Halse.

For det kan have store konsekvenser for børnenes skolegang, hvis læreren skal bruge alle sine ressourcer på at skabe ro i klassen i stedet for at undervise.

Undersøgelser viser, at mellem 30 og 40 procent af folkeskoleeleverne ofte er forstyrret af uro i klassen, fortæller børne- og familiepsykologen.

- Konsekvensen af det bliver, at de voksne ikke kan lære børnene det, de skulle. Det vil sige, at børnene får en langsommere og dårligere læringsproces, end de skulle have, siger John Halse.

DR har været i kontakt med børnehaveklasseledere på 26 skoler. Her har de fleste oplevet, at børn umotiveret forlader klassen, har været grænseoverskridende i deres sprogbrug og mangler selvkontrol i tilspidsede situationer.