Læsø kommune indfører gratis varm frokost til alle deres skoleelever

Det er sværere at blive uvenner, når man lige har spist frokost sammen, mener skoleleder.

Så vidt Kommunernes Landsforening er oplyst, er der ingen andre kommuner i Danmark, der har en lignende gratis madordning til skoleelever. (Foto: © Claus Fisker, Claus Fisker)

Fra i dag er det slut med kedelige rugbrødsmadder til frokost på Læsø Skole.

Læsø Kommune har nemlig valgt, at de vil servere gratis varm frokost til skoleeleverne hver dag.

Det er en forsøgsordning, der skal køre det næste år. Drømmen er, at det vil skabe bedre trivsel og læring for eleverne.

- Der er ingen tvivl om, at det er sværere at komme i et slagsmål med hinanden, når man lige har siddet og spist pizza sammen. Fællesspisning skaber mere ro, trivsel og et bedre læringsmiljø, siger skoleleder Henrik Mogensen fra Læsø Skole.

Ifølge Kommunernes Landsforenings oplysninger, er Læsø Kommune den første kommune, der laver sådan en gratis madordning.

'Der er kun plusser ved det'

Hvor eleverne tidligere har siddet i deres klasser og spist, skal de nu også spise sammen på tværs af klasserne.

- Jeg tror, at det vil gøre det hele bedre på skolen, at man kender hinanden bedre og man kan sidde og snakke sammen stille og roligt, siger Viktor Grandt Bødker, der går i 8. klasse på skolen.

Viktor Grandt Bødker. (© DR)

- Jeg kan kun se plusser ved det. Det hjælper også, så man bedre kan holde fokus og ikke går kold, siger Viktor Grandt Bødker.

Spisepauser, hvor alle elever får det samme serveret, tror Viktor Grandt Bødker også bliver positivt.

- Jeg har flere gange hørt, at folk har givet et lille stik eller kommentarer til hinanden omkring deres madpakker, men det problem slipper vi for nu.

Læsø Kommune bruger 500.000 kroner på varm gratis frokost til cirka 145 elever.

Fælles frokost giver bedre venner

Det er ikke kun skolelederen og elever på Læsø Skole, der mener, at gratis skolemad er en god idé.

Også lektor Dorte Ruge kan se fidusen i det. Hun forsker blandt andet i skolemad ved Center for Anvendt Skoleforskning.

- Det er et virkelig godt initiativ. Forskning peger i retning af, at et sundt og varieret måltid i skolen kan være med til at fremme elevernes trivsel og sundhed, siger Dorte Ruge.

- Når man er fælles om måltider kan det give bedre relationer mellem både elever, lærer og pædagoger.

Der er lasagne på menuen til den allerførste frokost. (© DR)

Burde udbredes i hele landet

Dorte Ruge ville ønske, at flere kommuner kunne lave tiltag i stil med Læsø Kommunes frokostordning.

- Vi har masser af viden om, hvad det betyder for børns hverdag, at de får nok mad og ordentligt mad. Så vi mangler ikke viden, men vi mangler beslutningskraft til at komme videre, siger hun.

En fælles madordning for alle elever behøver ikke være en gratis ordning, men Dorte Ruge mener, at der bør være et loft over, hvad forældrene skal betale. Det kunne eksempelvis være 10 kroner per måltid.

- Resten af omkostningerne bør deles mellem kommuner, regioner og stat, så det er en samlet indsats for at fremme børn og unges sundhed, trivsel og læring, siger Dorte Ruge.