Læsøs kulturarv er sikret: Tanghuse får millioner til restaurering

Det omfattende arbejde med at bevare tanghusene på Læsø kan nu fortsætte.

De er blevet kaldt et af ”Nordjyllands syv vidundere”, og de er da også ganske unikke – tanghusene på Læsø.

Den nordjyske ø er nemlig det eneste sted i verden, hvor man finder de enorme bindingsværkskonstruktioner med ålegræs i tykke lag på toppen.

Men i dag er der kun ganske få huse tilbage på Læsø, som er beklædt med det karakteristiske tonstunge tangtag. Derfor er arbejdet med at bevare og restaurere de historiske huse i fuld gang. Og i disse dage er der særlig optimisme at spore på øen.

En række nye donationer fra flere fonde og støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen sikrer nemlig en fortsættelse af bevaringsindsatsen for tanghusene på Læsø.

Samlet set har projektet nu et budget på knap 40 millioner kroner at arbejde videre for, og det glæder direktør i Læsø Tangtage Lillian Kristensen.

– Det betyder, at når man kommer og besøger Læsø, så kan man få lov at opleve det kulturmiljø, vi får genskabt. Smage lidt på historien og opleve hvordan man byggede huse på Læsø, dengang man ikke havde så mange byggematerialer, fortæller hun.

Historien skal ses og mærkes

I flere hundrede år måtte de fattige læsøboere ofte nøjes med at bygge huse af de materialer, man kunne finde på øen. Det begrænsede sig til ler fra undergrunden, træ fra forliste skibe og så det specielle ålegræs.

Tanghusene er helt unikke for Læsø, og de findes ikke andre steder i verden. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Derudover var det primært kvinderne, som måtte tage sig af alle de praktiske ting som landbrug, husholdning og husbyggeri, mens mændene var på havet for at fiske eller handle. Derfor er der også en klar sammenhæng mellem metoden og teknikken med at ”tænge tangtage” og det at spinde uld.

Netop den unikke håndværksteknik og de barske forhold, som Læsøs beboere måtte klare sig under, er vigtige for Lillian Kristensen at få formidlet videre til kommende generationer.

– Nu får man genskabt et vidnesbyrd om, hvordan man levede og arbejdede som familie, hvor kvinderne var hjemme på Læsø, og mændene var ude at sejle. Det er helt enestående. Så ved at sikre det for eftertiden, så kan man faktisk næsten se og mærke på historien og ikke bare få den fortalt, siger hun.

Arbejdet sikret tre år frem

I 1930’erne blev ålegræsset, som man anvendte til tanghusene, ramt af sygdom. Derfor forsvandt håndværket lige så stille ud, og de gamle huse blev ikke vedligeholdt. I dag er der derfor kun omkring 30 tanghuse tilbage på Læsø.

Men med de nye donationer er der håb for, at man kan restaurere og bevare et flertal af de tilbageværende huse.

– Vi vil gerne bevare dem alle sammen. Så vi arbejder videre med, hvordan vi kan komme helt i mål. Men det her (donationerne, red.) er nok til, at vi kan arbejde videre i i hvert fald tre år mere. Så vi er utrolig taknemmelige for al støtten, siger Lillian Kristensen, som er optimistisk over for det kommende arbejde, og melder om stor opbakning fra både lokalbefolkning og interesserede turister.

Facebook
Twitter