Landmand efter godt år: Gælden er bragt ned og arbejdsglæden er tilbage

Svineproducent Gorm Jessen i Nordjylland har skruet op for optimismen og ser frem til at kunne investere i nyt staldanlæg.

Lave afregningspriser på svinekød betød i lange perioder underskud på driften hos landmand Gorm Jessen i Årestrup i Nordjylland. Nu er billedet vendt og 2017 blev det bedste år for både mælke- og svineproducenter, viser tal fra SEGES. (© (C) DR Nordjylland)

- De sidste ti år har været turbulente. I perioder mistede jeg op mod 200.000 kroner om måneden i bedriften.

Landmand Gorm Jessen i Årestrup ved Støvring har været gennem trange tider med minus på kontoen og udskudte byggeprojekter.

Gorm Jessen peger blandt andet på Ruslands import-forbud af fødevarer fra Europa som årsagen til de lavere afregningspriser på kødet igennem flere år.

Men de seneste år er udviklingen vendt, og i 2017 tjente de danske landmænd igen gode penge.

- Arbejdsglæden er tilbage i hverdagen. Også når jeg går i banken, siger Gorm Jessen, der driver svineproduktion med 950 søer.

De gode tider viser sig også i en analyse af 962 landbrugsregnskaber lavet af SEGES, der følger udviklingen i landbruget.

- 2017 blev økonomisk et godt år for de fleste landmænd, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på SEGES.

Gælden reduceret

Han forklarer det flotte resultat med høje priser på svinekød og mælk, høj produktivitetsvækst og højere gødningsnormer fra fødevare- og landbrugspakken.

- Landmændene har i vid udstrækning reduceret deres gæld. Heltidsbedrifternes samlede gæld på cirka 240 milliarder kroner anslås til at være nedbragt med 3-4 milliarder kroner.

Også formanden for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild udtrykker stor tilfredshed med de foreløbige resultater for 2017.

- Tallene viser, at landmændene har udvist stor ansvarlighed. Overskuddet er primært brugt til at nedbringe gæld og derved gøre bedrifterne mere robuste. Det er særlig vigtigt nu, hvor priserne igen er kommet ned på et lavere niveau, og det ikke længere er givet, at renterne forbliver historisk lave, siger landbrugsformanden.

Mindre gæld betyder større handlefrihed og en lettere hverdag for landmand Gorm Jessen.

- Der er igen mere tryghed i at drive sin egen bedrift. Usikkerheden er på vej væk - det er en kæmpeværdi for både mig selv og familien, siger han.

- Tidligere har vi da overvejet, om vi skulle lukke og slukke. Om vi kunne holde til endnu et underskudsår. Nu er det heldigvis blevet tid til at tænke fremad. Og få sat planerne om at forny og udvide bedriften i gang.