Landmand kæmper for flere fugle og mere vildt

Landmand roses for at lave urtestriber og insektvolde. Han sikrer flere fugle og harer.

Landmand Henrik Stenberg laver såkaldte urte-striber i sine marker. De sikrer livsvigtig føde til harer, der ofte sulter i sensommeren.

Landmændene bør gå forrest for at beskytte de truede dyre- og plantearter, der er anført på den danske rødliste som sårbare.

I et nyt projekt fremhæver landbrugets eget videnscenter, SEGES, blandt andre Henrik Stenberg fra Storvorde. Han arbejder seriøst med vildtpleje på sine 15 hektar agerjord.

- Jeg synes, vi har flere fugle. Og vi har også fået lidt flere agerhøns, fortæller han.

Henrik Stenberg laver såkaldte urte-striber i sine marker. De sikrer livsvigtig føde til harer, der ofte sulter i sensommeren.

- Jeg laver nogle spor, som kan holdes slået hele tiden. Derfor er der hele tiden grønt til harerne, siger han.

Udover urtestriber og en anlagt sø har Henrik Stenberg lavet 10 meter brede insektvolde i kanten af sine marker. Voldene skal give rugesteder for unikke fuglearter.

Det er vigtigt, at landmændene på den måde gør noget for at arbejde for bio-diversiteten, siger Heidi Holbeck, biolog i SEGES.

- Landmændene er de største naturforvaltere i Danmark. Så hvis vi skal sikre de sjældne og truede arter, så er det vigtigt, at vi har nogle landmænd, der aktivt beskytter og plejer de her arter, siger hun.