Landsretten fælder dom i sag om kursmanipulation

Landsretten afgør i dag, om byretten dømte rigtigt i nordjysk sag om kursmanipulation. Direktører og ansatte blev idømt fængsel og sparekassen en millionbøde.

Sparekassen Himmerland - i dag Jutlander Bank - fik en bøde på fem millioner kroner i byretten. Anklageren vil have Landsretten til at fordoble den. (Foto: Michael Eskebjerg)

Vestre Landsret afgør fredag formiddag om direktører og ansatte i Sparekassen Himmerland og Ebh Bank begik kursmanipulation i 2008.

Da byretten i Hjørring tog stilling for et år siden, fandt retten det bevist, og idømte to direktører hver fem måneders ubetinget fængsel.

Tre menige fondsmedarbejdere fik hver tre måneders ubetinget fængsel. Og selve sparekassen Himmerland fik en bøde på fem millioner kroner.

Såvel sparekassen, direktørerne og de ansatte håber at Landsretten har et helt andet syn - og i dag frifinder dem alle.

Vildledte aktiemarkedet

Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet håber derimod på, at Landsretten finder anklagen bevist - og giver de anklagede en endnu hårdere straf.

Statsadvokaten mener, at direktørerne bør straffes med mere end fem måneders fængsel. Hans bud lyder på fængsel i op til halvandet år til direktørerne og op til et års fængsel til de tre fondsmedarbejdere. Samtidig ønsker Statsadvokaten, at sparekassens bøde på fem millioner kroner fordobles til 10 millioner kroner.

De to direktører, Svend Jørgensen fra Sparekassen Himmerland og Finn Strier Poulsen fra Ebh Bank, blev af byretten i Hjørring fundet skyldige i at have vildledt aktiemarkedet. 

Retten fandt det bevist, at de to direktører havde indgået en ulovlig aftale om at købe op af hinandens aktier - en aftale, der blev holdt skjult for aktiemarkedet.

Ebh Bank nåede som led i aftalen at købe for fire millioner kroner aktier i Sparekassen Himmerland til kurs 600 - som ifølge aftalen var minimumskursen.

Fundet skyldig i bevidst kursmanipulation

Byretten mente dog ikke, at Ebh Banks køb var med til at holde kursen på Sparekassen Himmerlands aktier kunstigt oppe. For aktierne blev faktisk handlet til kurs 600 i markedet.

Alligevel blev de anklagede dømt for at have deltaget i bevidst kursmanipulation af grov beskaffenhed. Den hemmelige gensidige handelsaftale var nemlig egnet til at give markedet vildledende signaler om efterspørgslen efter eller kursen på Sparekassen Himmerland-aktien.

Aftalen skadede også tilliden til markedet for handel med værdipapirer og tilliden til den finansielle sektor.

Byretten ville alligevel ikke følge Statsadvokatens ønske om længere fængselsstraffe til direktørerne og de menige fondsmedarbejdere. Begrundelsen var, at hverken direktører eller ansatte havde tjent penge på handlerne - og at de alle mistede deres job som følge af sagen.

Intet afgørende nyt i Landsretten

Under Landsrettens behandling af ankesagen er der ikke kommet afgørende nye argumenter på banen. De to direktører fastholder deres uskyld og fastholder, at aktiehandels-aftalen drejede sig om en mulig fusion og ikke om at påvirke markedet.

Landsretten offentliggør sin dom i sagen klokken 10 i rettens lokaler i Aalborg.

Sparekassen Himmerland fusionerede ved årsskiftet med Sparekassen Hobro under navnet Jutlander Bank.

 

Facebook
Twitter