Limfjorden har fået et nyt menneskeskabt stenrev

Tonsvis af sten fra landbrugsjord skal bruges i et forsøg på at forbedre Limfjordens miljø.

Forsøget går ud på at se, om man kan få et stenrev, hvor der kommer noget plantevækst, som kan være med til at forbedre næringsstofbalancen i Limfjorden. (Foto: Lars Laursen)

10.000 kubikmeter sten fra landbrugsjord er blevet brugt til et nyt menneskeskabt stenrev i Limfjorden. Forhåbentlig får det positiv effekt på Limfjordens vandmiljø, siger Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet.

- Forsøget går ud på at se, om man kan få et stenrev, hvor der kommer noget plantevækst, som kan være med til at forbedre næringsstofbalancen i Limfjorden.

I dag indviede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med Lise Bech (DF) stenrevet nordvest for Livø. Det skete ved, at ministeren lagde den sidste sten i revet.

I dag inviede Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sammen med Lise Bech (DF) et menneskeskabt stenrev i Limfjorden nordvest for Livø. Det skete ved at ministeren lagde den sidste sten i revet. (Screendump fra ministerens Facebookside)

Det har været et årelangt diskussionsemne, om det har skadet Limfjordens miljø, at man igennem årtier har fisket tonsvis af sten op fra fjorden - sten, der for eksempel er blevet brugt til moler eller kystsikring.

- Og det her nye stenrev skal så være med til at dokumentere, om det kan gøre en forskel, forklarer Jens Lauritzen.

Der er afsat cirka 20 millioner kroner til projektet som en del af fødevare- og landbrugspakken. De penge er givet godt ud, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Det er håbet, at stenrev vil kunne håndtere vores miljøudfordringer til vands, samtidig med at vi har aktive landbrugsjorder i oplandet. Vi håber, at de kommende målinger dokumenterer, at stenrevet og dets algeplanter bidrager til et sundere miljø i vandet, siger ministeren.

Hvis stenrevs-projektet ved Livø viser sig at være pengene værd, regner Esben Lunde Larsen med, at der vil blive oprettet flere lignende rev andre steder i landet.

Projektet med tilhørende undersøgelser løber over fem år. Stenrevsprojektet bliver forankret i Limfjordsrådet, som er et samarbejde mellem alle kommunerne i Limfjordens opland.

Facebook
Twitter