Måske færre gengangere ved kommende kommunalvalg

Stor arbejdsbyrde og problemer med at forene byrådsarbejdet med privatliv og fuldtidsarbejde, kan få politikere til at trække sig, siger samfundsforsker.

Når du træder ind i stemmeboksen ved næste kommunalvalg - om godt et år - så er det måske færre kendte navne på stemmesedlen end tidligere. (arkivfoto) (Foto: Nikolai Linares © Scanpix)

Ved kommunalvalget om godt et år bliver der måske færre gamle kendinge at sætte sit kryds ved.

Et rundspørge til landets kommunalpolitikere kunne tyde på, at færre af de siddende medlemmer stiller op igen.

Ved kommunalvalget i 2013 genopstillede 83 procent af de siddende medlemmer. Ved det kommende valg falder tallet i allerværste fald til måske omkring 74 procent, viser rundspørget.

- Hvis vi lander omkring de 74 procent, så kan det blandt andet hænge sammen med at arbejdsbyrden i moderne kommunalpolitik ikke er blevet mindre, siger Johannes Andersen, der er lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet.

I Aalborg er byrådsmedlem John G. Nielsen (V) blandt dem, der ikke genopstiller ved næste valg. Her ved slutningen af den anden valgperiode må han erkende, at han ikke kan forene sit arbejde med politik.

- Arbejdspresset fra byrådsarbejdet er blevet større. Samtidig har mit arbejdsliv udviklet sig på en måde, der gør de to ting svært ved at forenes. Og så har jeg måttet vælge politik fra, siger han.

Johannes Andersen siger, at medlemmerne i mange kommuner og regionsråd må bruge mere og mere tid på besparelser og afvikling frem for udvikling.

Og så kan det være en utaknemlig opgave at være lokalpolitiker.

- Når den arme politiker går i Brugsen, så risikerer han der at møde vrede borgere. Borgere, som siger, at det også er for dårligt, at man ikke kan gøre noget bestemt i en helt konkret sag, siger samfundsforskeren. Tre ud af fire byråds- og regionsrådsmedlemmer i hele landet har svaret på DR P4 Nordjyllands rundspørge.

  • Der er i hele landet 2632 medlemmer af regionsråd og byråd.

  • 1987 medlemmer har deltaget i DR P4 Nordjyllands rundspørge.

  • Af dem svarer 1477, at de genopstiller (= 74 procent).

  • 161 medlemmer genopstiller ikke (= 8 procent)

  • 349 medlemmer svarer, at de endnu ikke ved, om de genopstiller (= 18 procent)