Mægling forhindrer stridsmål i at ende i retten

Advokater får stridende parter til at tale sammen, i stedet for at de slås i en retssal.

I Aalborg blev 72 sager sendt til retsmægling i 2015. Halvdelen af dem endte med forlig. (Foto: Simon Borup © DR Nórdjylland)

Der er både penge og opslidende tid at spare, når modstridende parter sætter sig sammen med en mægler i stedet for at føre en civilsag i en retssal.

Det er erfaringerne fra de to nordjyske retter i Hjørring og Aalborg.

I Hjørring er 130 sager eksempelvis blevet sendt til retsmægling de seneste tre år. I halvdelen af dem blev parterne enige efter det allerførste møde, og striden var bilagt.

- Men flere konflikter blev løst efterfølgende, så succesraten kommer op på to tredjedele sager med forlig, siger Hjørrings retspræsident, Niels Otto Jensen.

Derfor vil retspræsidenterne gerne have endnu flere borgere til at vælge retsmægling eller mediation, hvor advokaten eller en dommer fungerer som mellemmand.

Dermed er parterne selv med til at skabe løsningen. Helt modsat end når det er en dommer, der har afsagt en kendelse i retten.

- Hvis man for eksempel er blevet uenig med naboen om, hvordan hækken skal klippes, så bliver man jo ikke glad af, at der kommer en dom. Men man kan bedre se sig i konflikten, hvis man har fået en aftale med sin nabo, siger Christian Lundblad, retspræsident i Aalborg.

Kan parterne ikke blive enige ved en retsmægling, er muligheden at fortsætte med en helt traditionel retssag.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.