Mange tons sten skal sikre fjord mod iltsvind

Limfjordsrådet har fået tilladelse af Kystdirektoratet til at etablere et 300 meter langt stenrev

Det koster godt 20 millioner at etablere det 12.000 kvadratmeter store stenrev. (Foto: Lars Laursen)

Sten i store mængder lægges snart på Limfjordens bund, efter at Kystdirektoratet har givet Limfjordsrådet lov til at etablere et 300 meter langt stenrev ved Livø.

Stenrevet skal først og fremmest give mere viden om, om stenrev kan fjerne næringsstoffer fra fjorden, fortæller rådets formand Jens Lauritzen.

- Stenrevet er jo en del af det erfaringsmateriale, som skal danne baggrund for det, der skal stå i vandmiljøplan 3. Altså om et sådan stenrev kan bruges til at fjerne næringsstoffer, primært kvælstof fra Limfjorden, siger han.

Etableringen af stenrevet og videnskabelige målinger koster omkring 20 millioner kroner, som betales af Miljø- og Fødevareministeriet.

Og hos Seges, landbrugets videnscenter, glæder afdelingsleder Jens Albæk sig over revet.

- Vi håber jo, hvis man kan genetablere de her stenrev, så kan man få en mere robust fjord. Så vil vi ikke opleve de her iltsvind så hyppigt. Så kan vi måske få noget frem til at drive noget landbrug, siger han.

Kystdirektoratet har vurderet, at det ikke er nødvendigt at lave en konsekvensvurdering eller vvm-redegørelse for etableringen af stenrevet. Der er dog en fire ugers klagefrist.

Jens Lauritzen forventer, at etableringen af stenrevet kan starte i oktober eller november.

Der skal placeres omkring 18.000 kubikmeter sten på fjordbunden fordelt på et 300 meter langt og 40 meter bredt område nordvest for Livø.

Facebook
Twitter