Maskine skal lave græs til varme

Naturstyrelsen sender i dag for første gang en ny høstmaskine på larvefødder på arbejde.

En ny høstmaskine skal pleje naturen og samtidig skabe varme i hjemmene. (Foto: Ole Hyttel)

En maskine på larvefødder skal erstatte gumlende drøvtyggere.

Naturstyrelsen har i dag danmarkspremiere på en ny maskine til at høste naturgræsset ved Lindeborg Å i Nordjylland. Maskinen afløser tidligere tiders naturpleje udført af fritgående kvæg.

Den nye mejetærsker holder græsset nede på de grønne enge og sender samtidig "grøn" varme ind i radiatorerne i tusindvis af hjem, forklarer skovfoged Ole Hyttel fra Naturstyrelsen.

Når naturgræsset er høstet, skal det anvendes som biomasse i biogasanlæg. Ifølge Naturstyrelsen kan engenes naturgræs dække 100.000 danske husstandes varmeforbrug.

Værdifuld natur går tabt, hvis ikke enge og ådale bliver afgræsset af dyr, eller naturgræsset bliver høstet.

Ude på engene får sarte blomster som orkideer og engblomster derimod en chance for at overleve, når det høje græs omkring dem fjernes.

Ofte er det dog en dyr og besværlig affære at høste naturgræsset, og i dag er mange naturområder ved at gro til.

- Udviklingen i landbruget betyder, at fritgræssende kvæg efterhånden er en mangelvare, forklarer skovfoged Ole Hyttel fra Naturstyrelsen.

Ved at omdanne græs til gas, kan Naturstyrelsen slå flere fluer med et smæk. Det giver bedre natur og grøn energi, og Naturstyrelsen forventer, at naturplejen bliver mere rentabel rent økonomisk.

Den nye, specielle høstmaskine er fremstillet i Randers, og i første omgang skal den høste græs på 117 hektar land omkring Lindenborg Å og omkring Nørreåen ved Brønderslev.

Naturgræsset sendes derefter til to biogasanlæg, som har købt græsset til varmefremstilling.

Facebook
Twitter