Mathias med autisme har succes i it-virksomhed: Den urealistiske drøm gik i opfyldelse

Elever på uddannelse for autister klarer sig godt på arbejdsmarkedet.

For få år siden tvivlede Mathias Schjøtt på, at han nogensinde ville få et almindeligt job.

- Jeg følte ikke, jeg havde kompetencerne til at have et almindeligt arbejdsliv, fortæller han.

Han har autisme, og havde store problemer i folkeskolen.

- Jeg havde svært ved lektier, jeg havde svært ved det sociale og jeg havde svært ved, at vi var mange i klassen, fortæller Mathias Schjøtt.

Trods sin autistiske diagnose har Mathias i dag et job som programmør i it-virksomheden Lazzaweb, efter at have gået på uddannelsen Aspit, der er en specielt tilrettelagt uddannelse for folk med autisme.

– Jeg er utrolig glad for, at den urealistiske drøm er gået i opfyldelse, siger Mathis Schjøtt.

Stor tilfredshed hos virksomheder

Selvom det ikke virkede realistisk for Mathias Schjøtt, så er det faktisk lykkedes for en stor del af eleverne på Aspit-uddannelserne at få fodfæste i it-branchen. En ny rapport lavet af rådgivningsvirksomheden Cowi viser nemlig, at eleverne klarer sig rigtig godt efterfølgende.

I undersøgelsen har man interviewet de virksomheder, der har ansat elever fra Aspit, og tilfredsheden viser sig at være stor. Ud af 36 deltagende virksomheder fortæller 32, at deres ansatte løser opgaver med ”høj eller meget høj kvalitet”. Og det gør sig også gældende for Mathias Schjøtt.

- Han har både udviklet sig fagligt og i særdeleshed også personligt. Han indgår på lige fod med alle andre i virksomheden, fortæller Patrik Lazzarotto, der som direktør for Lazzaweb og som har ansat Mathias.

Samtlige virksomheder i undersøgelsen fortæller da også, at de ville anbefale andre at ansætte en ung med autisme fra Aspit. Og succesen skyldes ifølge specialpædagogisk vejleder på uddannelsen i Aalborg, Linda Thrysøe, at de udvikler de kompetencer, som de qua deres diagnose har svært ved.

- Vi underviser i ting som kommunikation og social udvikling, som de har svært ved. Det kan være noget med at skulle spise med andre mennesker eller modtage en instruks, de kan have svært ved, siger hun.

Til gengæld har mange autister allerede inden uddannelsen ofte nogle kompetencer, der kan komme en virksomhed til gavn.

- Autister er klassisk set meget detaljeorienterede, og så kan de holde til nogle rutineopgaver, der for os andre er utroligt kedelige, men hvor de bare bliver ved og ved, indtil opgaven er løst, fortæller Linda Thrysøe.

Glemmer autisme

Den sociale træning og de faglige evner har i Mathias Schjøtts tilfælde givet en dygtig medarbejder.

- Vi ved godt, at når man har én med autisme, kan der tit være sociale problemer, men det har vi slet ikke oplevet med Mathias. Han møder alle mennesker med et smil og får ros fra både kunder og de andre kolleger, fortæller Patrick Lazzarotto.

- Jeg må indrømme, at nogle gange kan jeg helt glemme, at Mathias har autisme. Det skete for eksempel, da vi tog på julefrokosttur til Polen sidste år. Der havde jeg ikke tænkt over det, men der kunne jeg godt se, at det var noget af en mundfuld, siger Patrick Lazzarotto.

Mathias Schjøtt selv kan til tider stadig mærke, at sociale situationer kan gøre ham presset.

- Især når jeg snakker med kunder, kan jeg blive udfordret. Men jeg kæmper med det og bliver bedre og bedre, føler jeg, siger Mathias Schjøtt.

Men nu kan han altså klare selv socialt meget krævende situationer som for eksempel turen til Polen.

- Det var en sindssyg oplevelse, men det var også en stærk oplevelse. Og jeg klarede det, siger Mathias Schjøtt.