Miljøekspert: Klager over vindmøller bør prøves i retten

Kommune afviser støjklager på forkert grundlag, lyder det.

"Efter min opfattelse, så bør den prøves ved domstolene," siger professor i miljøret Peter Pagh om vindmøllesagen fra Brønderslev Kommune.

Støjplagede naboer til vindmøller har en god sag, hvis de trækker myndighederne og vindmølleejerne i retten.

Det går ikke bare at afvise en måling, som Brønderslev Kommune gør, med begrundelsen at reglerne siger, den lavfrekvente støj skal beregnes. Det mener en af landets førende eksperter i miljøret.

- Efter min opfattelse, så bør den prøves ved domstolene, siger professor i miljøret Peter Pagh fra Københavns Universitet.

Kommuner afviser klager

To naboer til seks kæmpevindmøller ved Pulsen i Brønderslev Kommune har med måleudstyr fra Aalborg Universitet målt lavfrekvent støj op til 26 og 32 db hvor grænseværdien er 20 db. De beregnede målinger viste 16 og 18 db.

Men kommunen afviser at bruge målingerne til noget, fordi reglerne siger, at den lavfrekvente støj skal måles tæt ved møllen og beregnes hos naboerne. Og ifølge beregningerne er der ingen overskridelser hos de to naboer, siger borgmester Michael Klitgaard (V):

- Vi er nødt til at følge gældende regelsæt. Det beskriver, at man måler ved kilden, og så beregner man ud for at undgå at anden støj kommer med i billedet. Jeg har skrevet til miljøminister Kristen Brosbøl sidste år for at gøre opmærksom på at det kunne være problematisk, men fået svar tilbage, at man er nødt til at gøre det sådan for at undgå baggrundsstøj, siger han.

Naboer bør gå til retten

Men professor i miljøret Peter Pagh stiller spørgsmålstegn ved, om kommunen bare kan afvise målinger af støj.

- Efter min opfattelse så kan man ikke stille det helt op, som kommunen gør. Det bør prøves ved domstolene. For formålet er at beskytte naboer mod uacceptal støj, og uacceptal støj er en ikke en teoretisk støj, men en faktisk støj, siger han.

Han opfordrer de støjplagede naboer til at trække både kommunen og vindmølleejerne i retten.

- Hvis støjmålingerne er holdbare og retvisende, så mener jeg, de har en rigtig god sag.

Lydekspert: Helt sikre målinger

Manden bag måleudstyret og analyserne tør godt lægge hovedet på blokken for, at målingerne er gode nok. Henrik Møller er en af de førende eksperter på området, akustikprofessor emeritus ved Aalborg Universitet.

- Det er vi fuldstændig sikre på. Lydmåleren fortæller, hvor meget støj der er. I nogle tilfælde kan støjen godt komme fra noget andet. Men nogle gange er støjen så karakteristisk og har et sådan fingeraftryk med hensyn til frekvenser, at man kan se, at det er møllerne, der er målt.

- Derfor er vi sikker på, at det er møllerne, siger han.