Miljøfarligt affald fra Grønland håndteres i Aalborg

Limfjordsbyen, der i forvejen tager sig af skibstrafik til Grønland, tager nu også sin del af skraldet.

Miljøfarligt affald fra Grønland ender nu ikke de forkerte steder ved hjælp af aftale med Aalborg. (Foto: Electric Sky © Type 2)

Bly, spildolie, jern og metal skal ikke længere forurene på Grønland.

Takket værre et nordjysk samarbejde bliver omkring 1000 ton miljøfarligt affald årligt håndteret og sorteret i Aalborg.

Aalborg Havn er i forvejen bindeled for al Grønlandstrafik, og derfor er det et optimalt sted at tage fat, mener Claus Espersen er Reno Nords driftschef for genbrug og farligt affald.

- Vi uddanner personale, så de lærer at kildesortere det bedst muligt i steder for, at det lander ude på deres losseplads. Det, de kalder at "dumpe" på Grønland, siger han.

Indsamling, kontrol og genanvendelse har ikke tidligere fyldt alverden på den store ø.

- Der er nogle miljøgifter, der er meget belastende. Pcb for eksempel, kviksølv og andre tungmetaller. Det, der er problemet på Grønland er, at hvis man smider på en "dump", så er der ingen opsamling. Der er direkte udløb ud til fjordsystemerne, siger Claus Espersen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk