Museer vil forbedre undervisningen af skole-elever

Tre jyske museer og folkeskoler deltager i et forskningsprojekt, hvor de adopterer skoler.

Bunken af lego-klodser her vil snart blive brugt i undervisningen på GASmuseet i Hobro. Fra venstre museumsdirektør Hanne Thomsen, lærer Lisbeth Svendborg, lektor Sally Thorhauge og museumsinspektør Peter Hørup

Tre museer og tre folkeskoler i henholdsvis Horsens, Viborg og Hobro bidrager de næste tre år til forskning i, om museer kan bidrage positivt til undervisningen.

GASmuseet i Hobro har som led i projektet adopteret eleverne fra 4.A på den lokale Bymarkskolen.

De næste tre år kan eleverne i Hobro se frem til at få særlig behandling, når de besøger museet. Udover at skulle lave en by i lego-klodser og derved lære om energi og infrastruktur, så får eleverne også et VIP-kort. Kortet giver eleverne og deres familier fri adgang til museet.

Venter sig meget af det

Viceskoleinspektør på Bymarkskolen Hans Christian Jørgensen venter sig meget af aftalen med GASmuseet.

- Børnene får en anderledes tilgang til at lære, når de arbejder med det konkret, siger han.

Tanken om at knytte skoler og museer tættere sammen falder fint i tråd med de relationer, som de to institutioner også førhen har haft, mener Nils Jensen, der er direktør i Organisationen Danske Museer.

- Der har altid været tradition for, at skoler har opsøgt museerne, men med den nye reform er der er sat stærkt fokus på det. Det betyder, at der indgås flere og flere aftaler om samarbejde, siger han.

Han kan se, at de elever, der er ude på museerne og deltager i undervisningen, som regel er glade og kommer hjem med nogle anderledes oplevelser.

- Det er jo i bund og grund museets fremtidige brugere, hvis de går derfra med en god oplevelse, siger Nils Jensen.

I Hobro håber viceskoleinspektøren, at samarbejdet mellem Gasmuseet og skolens 4. klasse kun er første skridt.

- Jeg håber, at det på sigt bliver en naturlig del af vores måde at drive undervisning på, siger Hans Christian Jørgensen.