Myndigheder affejede Lenes bekymring for kridtstøv i lungerne, men eksperter bakker hende op

Region Nordjylland vil se på sagen igen efter kritik.

Bag Lene Olsen kan man skimte den vold, der skulle bidrage til at skærme folk i Øster Uttrup mod støv fra kridtindvindingen. Hun og flere andre er dog bekymrede for deres helbred. (Foto: Frederik Gatzwiller © DR Nórdjylland)

Lene Olsen går fra vindue til vindue i gruset foran det gule bondehus i udkanten af landsbyen Øster Uttrup uden for Aalborg.

Med sig har hun en børste, som hun med små hurtige bevægelser vifter rundt i hjørnerne, inden hun skyller efter med en haveslange og tørrer af med en klud.

Egentlig burde hun tage samme tur med vinduerne hele vejen rundt om huset - men det har hun opgivet forlængst.

Problemet er ganske enkelt for stort.

- Jeg vasker de syv vigtigste ruder, som vi går og kigger ud ad i hverdagen, siger Lene Olsen.

Grunden til det hyppige vinduespudseri skal man finde nogle få hundrede meter væk.

Bag en støjvold og nogle nyplantede birketræer, ligger kridtgraven, som cementvirksomheden Aalborg Portland bruger til indvinding af råstoffer.

Når virksomhedens store gravemaskine kommer tæt på, kan man se toppen af den på den anden side af volden.

Og når vejret er tørt, så vælter det op med støv.

- Når vinden er i vest, så ryger det lige ind over os, fortæller Lene Olsen.

- Hvis der er hård vind, så kan vi somme tider se sådan en hel sky komme ind over og nærmest lægge sig som en tåge.

Det kan selvfølgelig være slemt nok med snavsede vinduer, eller en snavset bil for den sags skyld, men det er ikke det, der er Lene Olsens største bekymring ved støvet.

Hun frygter, at det ikke blot sætter sig fast udvendigt på ting og sager, men at det også finder vej ind i kroppen.

- Det, der bekymrer mig, hvis man skal bruge det ord, er langtidsvirkningerne af at få så meget skidt ned i lungerne, siger Lene Olsen.

Hvis man sidder udenfor, kan man ganske enkelt smage støvet, fortæller hun.

- Jeg kan frygte, at det giver nogle følgevirkninger, som vi slet ikke har set konsekvenserne af endnu.

Styrelse anerkender bekymring - ikke sundhedsrisiko

Problemet med støv fra kridtgraven er ikke nyt, men det er blevet værre de senere år, fordi kridtgraven er blevet udvidet og er rykket tættere på.

I maj 2020 modtog Region Nordjylland, der er ansvarlig myndighed på området, de første af en lang række klager over støvgener hos naboer i Øster Uttrup og omegn.

På den baggrund valgte man at få foretaget en undersøgelse, der skulle kortlægge problemet.

Derefter bad man om en vurdering fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I vurderingen, som blev præsenteret for regionen i denne måned, mener styrelsen ikke, at støvet udgør en sundhedsrisiko for naboerne.

Man anbefaler dog, at støvnedfaldet nedbringes mest muligt, "da betydelig synlig støvaflejring hos nærliggende beboere kan give anledning til betydelig bekymring – som i sig selv kan have negativ indvirkning på sundheden".

Sådan ser det ud på den anden side af volden, når udgravningen af kridt er i gang. I de senere år er maskinerne kommet tættere på Øster Uttrup. Billedet her er fra 2020. (Foto: Henning Bagger © Ritzau Scanpix)

Lene Olsen har også set svaret, men føler sig ikke tryg ved det.

Hun er ikke uenig i, at bekymring og frygt måske kan sætte folk i en situation, hvor det påvirker deres sundhed.

Men det er ikke det mest væsentlige problem, siger hun.

Regionen, som fører tilsyn med råstofgravningen, har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed og fået at vide, at det her støv ikke er sundhedsfarligt. Fjerner det så ikke den her bekymring lidt?

- Nej, det gør det ikke. Det kan godt være, at de siger, at partiklerne ikke er farlige, hvis man sammenligner med asbest, men alle ved jo, at støv i sig selv er noget skidt at få ned i lungerne, siger hun.

Konklusion møder kritik

DR Nyheder har vi henvendt os til flere eksperter for at få en vurdering af svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

På spørgsmålet om, hvorvidt bekymring i sig selv kan have negativ indvirkning på sundheden, er Mikkel Arendt, der er lektor og specialpsykolog på angstklinikken under Aarhus Universitet, tilbøjelig til at give styrelsen ret.

- Vi reagerer forskelligt som personer, men det lyder da bestemt som noget, der vil være stressende for de fleste.

- Så hvis det kommer oveni anden stress, eller hvis man reagerer særligt voldsomt på lige præcis den her påvirkning, så kan man da ikke udelukke, at nogle vil udvikle psykiske problemer på den baggrund, siger han.

Hvad angår udsagnet om, at støvet ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for borgerne i området, sætter to eksperter til gengæld spørgsmålstegn ved den konklusion, som Styrelsen for Patientstikkerhed er kommet frem til.

Sådan ser Lene Olsens bil og vinduer ofte ud. (© PRIVATFOTO)

Både overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital Jakob Bønløkke og professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet Torben Sigsgaard mener, at man skal være forsigtig med at konkludere, at støvet ikke er farligt.

Torben Sigsgaard har set svaret fra Styrelsen for Patientsikkerhed og læst rapporten, som ligger til grund for vurderingen af støv fra kridtgraven.

Problemet med styrelsens svar er ifølge Torben Sigsgaard, at man ikke har undersøgt indholdet af kvarts i det støv, man risikerer at få ned lungerne som nabo til kridtgraven.

Skylder beboerne at komme til bunds i sagen

Kvarts er et af de mest almindelige mineraler i jordskorpen og findes stort set over det hele. Særligt i strandsand, fortæller Torben Sigsgaard.

Når man arbejder med og graver i jordlagene, kan det dog blive hvirvlet op, hvorefter det kan finde vej ned gennem åndedrætssystemet i en meget lille kornstørrelse.

Det er i denne meget, meget fine form, at kvartskornene kan blive et problem.

Fra folk, der har arbejdet med og været udsat for kvarts, ved man, at man kan risikere at få stenlunger, hvor lungevævet bliver ødelagt, hvis man bliver udsat for en vis mængde.

Man har også konstateret, at kvartsstøv er kræftfremkaldende, selv ved lave doseringer.

- Derfor skal man være opmærksom på, at hvis der er kvarts til stede, så skal man behandle det anderledes end ved almindeligt, ikke særligt aggressivt støv, siger Torben Sigsgaard.

Af de grunde har man også en grænseværdi for arbejde med stoffet på 100 mikrogram pr. kubikmeter.

Når man ikke har undersøgt og ikke kender mængden af kvarts i det støv, som bevæger sig fra kridtgraven og i en sky over mod Øster Uttrup, kan man derfor ikke sige, om støvet fra indvinding af kridt i kridtgraven udgør en sundhedsrisiko eller ej for naboerne, siger han.

- Man har ikke taget det sidste skridt og har fået undersøgt kvartsindholdet i den partikulære luftforurening.

- Jeg synes, man skylder beboerne at få det undersøgt for at komme til bunds i sagen, fortsætter han.

Noget at tænke over hos regionen

Hverken Styrelsen for Patientsikkerhed eller Aalborg Portland har ønsket at stille op til interview.

Efter DR Nyheder er gået ind i sagen, vil formanden for udvalget for klima, miljø og bæredygtig udvikling i Region Nordjylland Lauge Larsen (S) dog have tingene gået efter.

- Det var først i går jeg hørte, at der var to eksperter, der havde sat spørgsmålstegn ved den undersøgelse og konklusion. Det gør selvfølgelig, at jeg får noget at tænke over, siger han.

- Jeg har allerede kontaktet vores administration. Vi skal have kigget på det her. Det siger sig selv, for det er os, der er myndighed. Vi kan ikke bare sidde det her overhørig.

Lauge Larsen understreger, at man allerede på baggrund af rapporten og de mange klager, der er gået forud, er i kontakt med både borgere og Aalborg Portland for at finde løsninger på problemerne.

- Det korte af det lange er, at vi under alle omstændigheder skal have bragt det her støv ned af hensyn til beboerne derude, siger han.

Aalborg Portland har tidligere vurderet, at virksomheden vil være fem til otte år om at udvinde kridt fra området tættest på Øster Uttrup.

Så længe har Lene Olsen ikke lyst til at vente.

Hun er glad for, at regionen vil kigge tingene efter i sømmene. Men for hende er det ikke nok, at støvet begrænses.

- Jeg synes især, det er skrækkeligt med de små børn, som vi har rigtig mange af i Øster Uttrup. At de skal udsætte for alt det støv.

Hun og andre borgere anfører, at Aalborg Portlands arbejde i kridtgraven slet ikke må medføre gener uden for indvindingsområdet.

Derfor bør man være mere konsekvent i at standse støvet, mener hun:

- Det er ikke nok at begrænse det. Man skal selvfølgelig stoppe det.