Naboer til skifergasboring vil have erstatning

10 naboer til skifergasprøveboring mener, deres ejendomme har tabt værdi

Prøveboring efter skifergas ved Dybvad i Vendsyssel mødte stor modstand - nu kræver naboerne erstatning for generene fra boringen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Boretårnet er væk og området bragt tilbage til sit tidligere udseende, men naboer til den lukkede skifergasprøveboring ved Dybvad kræver erstatning for gener og værditab.

Ti naboer har stævnet energiselskabet Total for en million kroner i erstatning for gener plus hvad syn og skøn vil nå frem til af værditab.

Generne har været omfattende, fortæller nabo Anne-Marie Kristensen

- Vi har haft masser af støjgener, der har været forurening og lugtgener, lys om natten og rystelser, som vi har kunnet mærke i huset, siger hun.

Stutteri blev midlertidig lukket

Anne-Marie Kristensen og manden satte deres stutteri-virksomhed i bero, da de ikke kunne træne travhestene ved ejendommen på grund af støjen.

De ti naboer mener også, deres ejendomme har tabt værdi, hvilket et syn og skøn skal sætte beløb på.

- Det er stadig klæbet til området, at Total har været her. Og skal vi sælge vores ejendom, kan vi så få det for den, som vi mener, den er værd, siger Anne-Marie Kristensen.

Sagen er berammet til at køre ved byretten i København 9. og 10. april.

[[Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Total.]]