Ni ud af ti stykker affald skal genanvendes i år 2030

Sådan lyder første anbefaling fra regeringens klimapartnerskaber. Men der er lang vej i mål.

Hos Reno-Nord genanvender man i dag omkring 50 procent af affaldet. Men der er et stykke op til de 90 procent, siger direktør Thomas Lyngholm. (Foto: © Janus Benjamin Jacobsen DR Nyheder)

I fremtiden skal 90 procent af det affald, vi smider i skraldespanden, genanvendes.

Og den fremtid er faktisk ikke ret langt væk.

I efteråret dannende regeringen en række klimapartnerskaber sammen med en række af landets største virksomheder og organisationer, og nu er det første – Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi – klar med sine anbefalinger.

Her lyder det, at de 90 procent genanvendelse af affald skal nås allerede i 2030.

Det vil give en CO2-reduktion på 65 procent og samtidig sikre, at vi får udnyttet vores fælles ressourcer langt bedre.

Selvom forslaget kommer fra branchen selv, er særligt affaldsselskaberne imidlertid skeptiske over for, om det kan lade sig gøre.

Hos den nordjyske affalds- og energivirksomhed Reno-Nord, der behandler affald fra borgere og virksomheder i fem nordjyske kommuner, har man i en årrække arbejdet for at genanvende rigtig meget af det affald, der ellers skulle brændes af.

Derfor ligger man i dag tæt på 50 procent genanvendelse.

Men der er lang vej igen, hvis man skal nå de 90 procent, siger direktør Thomas Lyngholm.

- Det er selvfølgelig et meget fint mål, men der skal ændres rigtig meget i affaldssystemet for at komme derhen, siger han.

Emballage skal laves om

En af de store udfordringer er, at mange af de affaldsprodukter, som i dag bliver smidt i skraldespanden eller containeren, slet ikke er beregnet til genanvendelse.

Derfor er der behov for, at emballage og produkter i meget større målestok bliver lavet i materialer, som rent faktisk kan sorteres og bruges igen.

- Hvis man skal helt derop (på 90 procents genanvendelse, red.), så skal man lave produkter, der i højere grad er bygget til at kunne genanvendes, og det er alt fra emballager til møbler og almindelige forbrugsvarer, siger Thomas Lyngholm.

Samme melding kommer fra Dansk Affaldsforening.

Her roser man visionen om 90 procent genanvendelse, men savner samtidig konkrete bud på, hvordan omstillingen skal foregå.

- I dag findes der rigtig mange ting nede i din og min affaldsbeholder, som er rigtig vanskelige at genanvende, og som heller ikke kun produceres i Danmark, siger direktør Mikkel Brandrup og tilføjer:

- Det er ikke noget, vi kan løse alene.

Derfor skal der også uden for landets grænser ske noget, hvis målsætningen skal nås.

- Ikke kun i EU men også i resten af verden. Sådan som verden ser ud i dag, tror jeg, det bliver rigtig, rigtig vanskeligt. Men vi skal have ambitionen, for ellers når vi aldrig i mål, siger Mikkel Brandrup.

Brug for to store sorteringsanlæg

En anden sten i skoen i forhold til at sikre en næsten total genanvendelse af affald er, at man i de senere år har investeret rigtig mange penge i forbrændingsanlæg, hvor man bruger varmen til at lave elektricitet og fjernvarme.

Det gælder for eksempel det nye anlæg på Amager, der blev indviet så sent som i 2017.

Samtidig skal der investeres i mindst to store sorteringsanlæg, som skal bidrage til en mere ensrettet sortering af skrald og affald på tværs af landet, hvor der er i dag er store forskelle fra kommune til kommune.

Hvordan det puslespil skal gå op, bliver en opgave for politikerne, fortæller Camilla Haustrup Hermansen, der er formand for Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi og direktør samt medejer af emballagevirksomheden Plus Pack.

Allerede i dag er man på vej mod en 80 procent genanvendelse af alt affald, og derfor er det realistisk, at man kommer i mål inden 2030, mener hun.

- Hvis man regner frem og forlænger planker ud fra den virkelighed, vi lever i i dag, så når man måske til 80 procent, men vi har brug for at signalere, at vi skal gøre tingene på en anden måde fremover for reelt at kunne reducere Danmarks CO2-udledninger, siger Camilla Haustrup Hermansen.

Danmark er ikke grønne dukse

Miljøminister Lea Wermelin (S) ønsker i dag ikke at tage stilling til, hvad man præcist skal gøre for at få accelereret genanvendelsen, og hvad man skal stille op med de gamle forbrændingsanlæg.

Men det er nogle af de ting, man kommer til at adressere i en kommende klimaplan for affald, som ventes klar inden for få uger.

- Nu har vi først lige fået anbefalingerne, og dem skal vi så til at kigge nærmere på, siger hun.

Hun ser dog meget positivt på ambitionen om 90 procent genanvendelse af affald.

- Det, synes jeg, er meget visionært, og det var jo i virkeligheden, det vi håbede på, da vi nedsatte de her klimapartnerskaber på tværs af forskellige sektorer: At vi har et grønt erhvervsliv i Danmark, der melder sig på banen, siger Lea Wermelin og tilføjer:

- Affaldsområdet er jo virkelig et af de områder, hvor Danmark ikke er grønne dukse. Vores klimaaftryk er alt for højt, og vi har brug for at gøre noget fundamentalt anderledes.