Nu skal nåletræerne skiftes ud: Naturområde i Nordjylland skal genoprettes for 100 millioner kroner

Naturområdet Hammer Bakker skal åbnes op med lyse løvskove, så der kan blive plads til mere vild natur og dyreliv.

Åbne landskaber og urørt løvskov skal fremover være dominerende i Hammer Bakker. (Foto: © Ole Vad Nielsen, Den Danske Naturfond)

Som en næsten cirkelrund mosaik af stenede bakker og skrænter knejser Hammer Bakker op af det flade Limfjordslandskab i det sydøstlige Vendsyssel.

Nu bliver stedet omdrejningspunkt for et omfattende naturgenopretningsprojekt med en samlet investering på op mod 100 millioner kroner.

Hammer Bakker er i dag domineret af store områder med nåletræsplantager. Men nåletræernes tætte og mørke bevoksning er ikke gavnlige for de arter som lever og vokser i bakkerne.

Derfor skal en stor del af området områder nu føres tilbage til det oprindelige landskab med løvskov, hede og uopdyrket land – såkaldte overdrev.

Omlægningen skal gøre Hammer Bakker mere attraktivt for både dyr, planter og mennesker, fortæller Flemming Nielsen, direktør for Den Danske Naturfond, der sammen med A. P. Møller Fonden, Aalborg Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Dansk Botanisk Forening står bag projektet.

- Når vi laver det her projekt er det for at hjælpe den danske natur, som er presset tilbage, og så er det selvfølgelig også for at skabe et område, der bliver fantastisk at besøge for at få en masse gode naturoplevelser, siger han.

Bedre faciliteter til besøgende

Også Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen ser et stort potentiale i at åbne området op for dyr og mennesker.

- Hammer Bakker er allerede i dag et populært udflugtsmål for friluftsmennesker, motionister og beboere i de nærliggende byer. Men faciliteterne for de besøgende og formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien kan gøres meget bedre, siger borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S) i en pressemeddelelse.

Op mod halvdelen af Hammer Bakker skal lægges om til lyse og åbne naturarealer. (© Den Danske Naturfond)

Hammer Bakker skal i højere grad gøres tilgængelig for offentligheden, og der skal investeres i langt bedre faciliteter for besøgende.

Lige nu er flere stier og veje ikke farbare hele året rundt, og faciliteter til overnatning og lejrbål er hverken tidssvarende eller store nok, lyder vurderingen.

Lokale borgere skal inddrages

Den Danske Naturfond har i forbindelse med projektet købt 450 hektar i området af Det Danske Hedeselskab.

Dertil kommer i alt 265 hektar ejet af Aalborg Kommune og Dansk Botanisk Forening, og det er hensigten, at der skal findes yderligere 300 hektar, så projektet i alt kommer til at omfatte omkring 1.000 hektar.

Allerede den 6. juni bliver der afholdt offentligt møde om projektet, hvor naboer, foreninger og andre interesserede kan høre mere om de mange perspektiver og konkrete planer for området.

- Den lokale forankring er helt afgørende for projektet. Vi er overbeviste om, at projektet har stor værdi for både naturen og de mennesker, som skal bruge den. Men for at skabe de bedste rammer for Hammer Bakker i fremtiden, har vi brug for alle de inputs og ideer fra folk i nærområdet, vi kan få, siger Flemming Nielsen.

Det er forventningen, at Hammer Bakker i fremtiden vil komme til at ligne naturområder som Rebild Bakker og Jægersborg Dyrvehave i forhold til størrelse, naturindhold og rekreativ værdi.