Ny analyse: Der er mindre kø på vejene, end bilisterne tror

I Nordjylland er der i gennemsnit kun mellem to og syv minutters forsinkelse om morgenen, men bilisterne oplever det som langt værre.

Enkeltoplevelser med lang kø kan få bilisterne til at overvurdere den daglige trængsel på vejene.

Bilisterne på de nordjyske veje holder kortere tid i kø, end de selv tror.

Det viser en stor analyse af fremkommeligheden i landsdelen lavet på vegne af Region Nordjylland og det kommunale kontaktråd, KKR Nordjylland.

I analysen har man kigget på trængselssituationen på 11 større pendlerruter i regionen og sammenkørt GPS-data med en spørgeundersøgelse med besvarelser fra 8.000 nordjyske trafikanter.

Analysen viser, at forsinkelserne i morgenperioden i gennemsnit ligger på mellem to og syv minutter, og om eftermiddagen på mellem et og fem minutter.

Det er mindre, end bilisterne selv tror, og det kan blandt andet skyldes, at man har tendens til at basere sine opfattelser på enkeltstående oplevelser, hvor man uventet er havnet i kø, forklarer Svend Tøfting, tidligere trafikforsker og leder af projektet.

- Hvis vi kommer til at holde i kø, uden vi har forventet det, så tæller det faktisk to til tre gange så meget mentalt. Det kan vi også se i den her undersøgelse, siger Svend Tøfting.

At bilisterne overvurderer trængslen betyder dog ikke, at der ingen problemer er. I Nordjylland er den især slem omkring de to Limfjordsforbindelser gennem Aalborg.

- Men det kan også være mellem Frederikshavn og Skagen om sommeren, hvor der er meget ferietrafik. Der er fem-syv minutters forskel på at køre om vinteren og om sommeren, siger Svend Tøfting.

Særligt hvad angår pendlertrafikken, bør man holde et vågent øje på, hvordan trafikken udvikler sig, for det kan blive en dyr forretning for samfundet, hvis for mange holder for længe i kø, understreger han.

- I og med vi sidder i kø, er der andre ting, vi ikke kan lave. Omkring Limfjordsforbindelsen bliver der hver dag spildt 4.700 timer. Det svarer til 700-800 mand, der sidder i kø en hel dag og ikke kan komme på arbejde, siger Svend Tøfting.