Ny fængselsafdeling får indsatte tilbage på skolebænken: ‘Her er der ro til at studere’

De indsatte på afdelingen får både deres egen celle og adgang til computer.

Også Horserød Fængsel ved Helsingør får en lignende uddannelsesafdeling. Der findes i forvejen lignende tilbud i tre andre danske fængsler. (Foto: © Mads Jensen, www.fedefotos.dk)

I det åbne fængsel Kragskovhede i Vendsyssel er der kommet en ny særlig afdeling.

Her får de indsatte mere plads og adgang til computer - men det er på én betingelse: De skal passe et studie.

Alle indsatte i fængslet skal være beskæftiget fuldtid, mens de afsoner deres dom.

På uddannelsesafdelingen er de indsatte beskæftiget med undervisning internt på fængslets skole eller som fjernstudie.

- De indsatte søger selv ned på afdelingen af egen vilje. De vil gerne ændre vilkårene i deres liv ved at tage en uddannelse, så de har noget at komme ud til, siger Kenneth Østergaard, der er enhedschef i Kragskovhede Fængsel.

En af de indsatte på uddannelsesafdelingen er 29-årige Mohammed. Han er ved at færdiggøre en HF, som han var i gang med, da han blev dømt og fængslet.

- Jeg er glad for, at jeg har fået den her mulighed. Det er bedre at få noget ud af tiden herinde end at spilde tiden, siger han.

Det har også tidligere været muligt at studere i Kragskovhede Fængsel, men den nye afdeling, hvor de indsatte placeres med andre studerende indsatte, bliver i dag officielt indviet. Afdelingen startede op den 1. januar 2023.

Bedre plads og mere ro

På nuværende tidspunkt kan der være ti indsatte på afdelingen.

Man har en celle alene, hvilket er anderledes end resten af fængslet, hvor de indsatte bor to og to sammen.

Derudover er der færre indsatte i den nye uddannelsesafdeling end på andre afdelinger i fængslet.

Enhedschef Kenneth Østergaard. (© DR)

- På andre afdelinger er de op til 20 mennesker til to toiletter og et køkken, hvor de kun er ti indsatte her. Så de har generelt mere ro omkring sig på uddannelsesafdelingen, siger Kenneth Østergaard og fortsætter:

- Det ville være svært på en almindelig afdeling at få den ro, som er nødvendig for at klare sine studier. Det er et privilegium at være alene her, som de indsatte også sætter meget stor pris.

Det er Mohammed enig i. For ham er det en stor fordel at bo alene.

- Det er altid skønnere at være alene, hvis man skal snakke i telefon, læser til sent ud på natten eller hvis man snorker, siger Mohammed og fortsætter:

- Det ville også være meget forstyrrende for den anden indsatte, der skulle tidligt op og på arbejde, hvis jeg skulle sidde og studere til klokken 1 om natten.

Et særligt sammenhold

Hvis man gerne vil sidde i uddannelsesafdelingen, er det ikke nok, at man gerne vil passe et studie. Man skal også være indstillet på, at man hjælper hinanden i afdelingen.

- De indsatte her har søgt fællesskabet og samværet med de andre medindsatte. Man inspirerer og motiverer hinanden. Det er meget et særkende på denne afdeling, siger enhedschef Kenneth Østergaard.

På afdelingen kan de indsatte studere på forskellige niveauer og i forskellige studieretninger. De er altså ikke en klassisk klasse.

Men selvom Mohammed nu har fjernstudie, og dermed ikke har en klasse, som da han gik på HF før sin dom, er han glad for fællesskabet på afdelingen.

- Sammenholdet er godt på afdelingen. Vi hjælper hinanden, hvis der er noget, man ikke er så god til. Vi har hinanden, og det er det vigtigste. Det hjælper, at man ikke er alene om det, siger han.

Indsatte vil beholde deres plads

De indsatte på afdelingen får - helt særligt - også computere stillet til rådighed, så de kan sende og modtage undervisningsmateriale og opgaver.

De kan også tilgå internettet, men der er begrænsninger på computeren, i forhold til hvad de indsatte kan få adgang til. Der er løbende kontrol af brugen af computer.

- Hvis man misbruger adgangen til computer, er man ikke længere på den her afdeling, siger Kenneth Østergaard.

De indsatte er generelt meget varsomme på uddannelsesafdelingen, fordi de gerne vil beholde deres plads.

- De er mere villige til at indgå i samarbejde med personalet både omkring deres afsoning og dagligdagen end vi ser i andre afdelinger, siger Kenneth Østergaard.

Mohammed er ikke den indsattes rigtige navn. DR er bekendt med den rigtige identitet.