Ny kystlinje skal løse problemer med giftstof

Giftstoffet arsen fra en tidligere gødningsfabrik siver langsomt ud i Limfjorden.

Gødningsfabrikken Kemira lå i Nørresundby ud til Limfjorden. Kemiras produktion lukkede i 1998. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Udsivning af giftstoffet arsen fra den tidligere Kemira-grund i Nørresundby, får nu Aalborg kommune til at reagere. Forureningen stammer fra en tidligere gødningsfabrik og siver langsomt ud i Limfjorden.

Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen, har søgt Kystdirektoratet om lov til at flytte kystlinjen.

En ændring af kystlinjen skal afbøde den forurening af giftstoffet Arsen, som lige nu ganske langsomt siver ud i Limfjorden, der hvor gødningsfabrikken Kemira tidligere lå.

- Så vil den minimale udsivning, der er, komme ud, hvor Limfjorden er mere strømførende i dybere vand. Dermed bliver den tyndet op og ført med af strømmen noget hurtigere, end det er tilfældet i dag, siger Hans Henrik Henriksen.

Måske den bedste løsning

Aalborg Kommune reagerer på forureningen nu, fordi grunden skal udvikles til byområde med boliger til 6000 mennesker.

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening i Aalborg Kommune, Steen Birkedal Nielsen, er ikke meget for at lade forureningen fortsætte med at sive ud i Limfjorden.

- Selvfølgelig rykker det lidt i mig, når man sådan vil fortynde sig ud af en forureningsproblematik, siger han.

Men han erkender, at kommunen ikke har andre muligheder

- Det kan faktisk godt være, at det her er den bedste løsning, fordi der ikke er drikkevandsboringer i nærheden.

Arsen i drikkevand kan være kræftfremkaldende.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.