Ny opfindelse forhindrer fiskeforbud

Panel skal hjælpe fiskere med kun at få de rigtige fisk i nettet

Et nyt panel til fisketrawl skal hjælpe danske fiskere med at undgå bifangst, så de undgår fiskeforbud, når ny lovgivning træder i kraft. (Foto: © Hirtshals Havn, DR Nordjylland)

To nordjyske virksomheder satser på en ny opfindelse, der skal forhindre landets fiskere i at få dyr bifangst i trawlet.

Tor-Mo Trawl og Greenline Fishing Gear har sammen udviklet et panel til fisketrawl, der kan sortere for eksempel torsk, krabber og helleflyndere fra, så fiskerne kun får de arter ombord, som de har kvoter på:

- Fiskene bliver frasorteret mens nettet er på havbunden, og derved lukkes de ud levende og uskadte, siger Karsten Hjelm fra Greenline Fishing Gear.

Ulovlige sild kan betyde fiskestop

I dag kan fiskeren smide de uønskede fisk overbord, men fra januar 2015 gør ny lovgivning fra EU det ulovligt. Det betyder, at en fisker, der fisker efter brisling også skal lande en eventuel bifangst af sild, som vil blive modregnet hans kvote for bifangst.

Når bifangstkvoten er opbrugt, risikerer fiskeren et forbud mod yderligere fiskeri, hvis han igen kommer hjem med sild i lasten. Derfor har fiskerne en stor interesse i kun, at få de fisk i nettet, som de fisker efter:

- Kan vi få nogle paneler i vores trawl, så vi kan undgå de arter, vi ikke må fange, er det meget positivt, siger formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Niels Kristian Nielsen.

Panel giver i sidste ende flere fisk på auktion

Alle fisk bliver indfanget i trawlet, men når fiskene kommer til panelet, vil kun den art, som maskerne er indstillet til, komme med ombord. De andre vil svømme op over panelet og ud.

Tor-Mo Trawl og Green Line har i øjeblikket succes med panelet i Alaska. Det er den succes, de nu håber, at kunne tilbyde danske fiskere:

- Hvis de fremover kun får de fisk med hjem, som de er taget ud for at fange, så vil det give flere fisk på auktionerne, siger Karsten Hjelm fra Greenline Fishing Gear.

Når forbuddet mod udsmidning træder i kraft ved årsskiftet, gælder det i første omgang for industrifiskere, der fisker efter brisling, sperling, blåhvilling og tobis. Men det er meningen, at det skal gælde alle fiskearter indenfor en kort årrække.