Ny undersøgelse: Psykiatrien griber især til fysisk magtanvendelse om aftenen og i weekenden

Brugen af eksempelvis bæltefikseringer er relativt større i ydertimerne, hvor der er lav bemanding.

Det er bekymrende, at der er flere bæltefikseringer, og at der anvendes en tungere form for tvang i weekender og på skæve tidspunkter af dagen, mener Bedre Psykiatri. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Om dagen bliver døren ofte låst, mens psykiske patienter om aften, om natten og i weekenden i højere grad bliver bæltefikseret eller holdt fysisk fast, hvis de reagerer voldsomt.

Det viser et nyt forskningsprojekt fra Aalborg Universitet, hvor man har set på, hvornår forskellige typer af tvang er anvendt på landets psykiatriske afdelinger.

Af tallene, der er opgjort i perioden 2010 til 2012 og indhentet fra psykiatriafdelinger landet over, kan man se, at der generelt er flere anvendelser af tvang i dagtimerne, men at andelen af bæltefikseringer og fysisk fastholdelse er højere i weekenden, i aftentimerne og om natten.

Det overrasker en af forskerne bag projektet.

- Vi havde regnet med, at vi ville se nogenlunde den samme fordeling. Men særligt om aftenen og i weekenderne bliver der brugt mere indgribende former for tvang, som for eksempel at lægge folk i bælte eller fysisk fastholde dem, siger Henrik Bøggild, lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet.

Hver gang der bliver anvendt tvang i psykiatrien bliver det opgjort i et nationalt register, hvor man kan holde øje med, hvordan anvendelsen af tvang udvikler sig.

Derfra ved man, at cirka en ud af fem patienter på psykiatriske hospitaler er udsat for tvang, og at brugen af tvang igennem en årrække har været stigende.

Bedre Psykiatri: Dybt bekymrende

Med de nye tal kan man blandt andet se, at personalet i dagtimerne er mere tilbøjelige til at låse døren ind til en patient, mens det i færre tilfælde ender med bæltefikseringer og andre former for fysisk magtanvendelse, og det er relevant for sygehusene at vide, påpeger Henrik Bøggild.

Fra 2010 til 2012 brugte man eksempelvis tvangsfiksering med bælte og lignende i i alt 5.400 tilfælde. Heraf skete de 1.468 af tilfældene i dagtimerne, 1.696 i aftentimerne, 854 i nattetimerne, mens 1.448 af tilfældene fandt sted i weekenderne.

Henrik Bøggild understreger imidlertid, at registrene ikke kan sige noget om, hvorfor billedet ser ud, som det gør.

Hos landsforeningen Bedre Psykiatri er man dog ikke i tvivl om, at der er en klar sammenhæng mellem antallet af medarbejdere på arbejde og anvendelsen af magt.

- Det er dybt bekymrende, at den tunge og mest voldsomme tvang er den, der bliver brugt om aftenen og om natten. Det er der, hvor der er færrest medarbejdere. Det vil sige, at jo færre ansatte der er, jo større er risikoen for, at der bliver brugt tvang, siger generaldirektør Thorstein Theilgaard.

Han mener, at færre øjne på den enkelte patient gør behandlingen vanskeligere.

- De får lov til at blive alt, alt for syge, inden man opdager, at der er noget galt. Så står medarbejderne i en situation, som er opkørt og gået i hårdknude, hvor de ikke kan finde andre løsninger end de tunge tvangsmetoder, siger han.

Kan være flere forklaringer

I psykiatriledelsen hos Region Nordjylland er lægefaglig direktør Tina Gram Larsen ikke afvisende over for, at færre medarbejdere i weekenden og i aften- og nattetimer har en effekt.

- Det kan ikke udelukkes, at det hænger sådan sammen, men der kan være mange andre forklaringer, og det er vi nødt til at blive klogere på, siger hun.

Der kan samtidig være en tendens til, at patienter ganske enkelt er mere syge og påvirkede af deres situation på skæve tidspunkter, og det kan også være en del af forklaringen, siger Tina Gram Larsen:

- Min forventning er, at vi indlægger oftest i aftentimerne. Det er simpelthen sådan, at tvang har en større risiko for at komme i anvendelse der, hvor patienten er mest syg, og hvor vi kender patienten dårligst (der hvor patienten er ny på afdelingen, red.), og vi er nødt til at kigge på, om det også kan være en forklaring.

På baggrund af resultaterne skal det nu undersøges nærmere, hvorfor der er så stor forskel på, hvordan tvang udmøntes på de forskellige tidspunkter af dagen og ugen.

Facebook
Twitter