Nye regler: Private vandboringer skal ikke længere kontrollere drikkevandet

Kommunerne kan ikke længere kræve, at ejere af private vandboringer kontrollerer vandet.

Landmand Niels Vestergaard Salling er glad for de nye drikkevandsregler. (Foto: © Jesper Nørgaard Thomsen, DR Nordjylland (Arkivfoto))

Husholdninger med egne vandboringer slipper fra på fredag for at kontrollere, om der er bakterier, nitrat og andre kemiske stoffer i vandet.

Små vandforsyninger, som kun leverer drikkevand til deres egen husstande, har selv ansvaret for at kontrollere vandet, men tidligere har kommunen kunnet kræve, at vandet blev kontrolleret. Det kan kommunerne ikke længere med de nye regler.

Danmarks Naturfredningsforening synes, det er kritisabelt.

- Det er et brud med forsigtighedsprincippet. De her vandboringer får ofte deres vand fra det øvre grundvandslag, og det er der, man ofte har fundet sprøjtegifte, colibakterier og nitratrester, siger Thorkild Kjeldsen, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Ifølge professor på Danmarks Tekniske Universitet, Hans Jørgen Albrechtsen, viser undersøgelser, at den bekymring ikke blot behøver at være en bekymring:

- Vi ved fra undersøgelser lavet for ti år siden, at mange af de her små vandboringer har problemer med enten nitrat, bakterier eller pesticidforekomst, så der vil være brugere, som bliver udsat for dårligere kvalitet, siger han og fortsætter:

- Min bekymring kan være, at de, som har lidt mindre overskud økonomisk, ikke får undersøgt vandet, og derfor kan der være en risiko, siger han.

Desuden kan det ifølge Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforening også få en konsekvens for den generelle vandkvalitet.

- Det er her, man tit opdager de seneste nye stoffer, og når der ikke bliver tjekket regelmæssigt, så går den viden tabt, siger han.

Ifølge Miljøstyrelsen findes der cirka 40.000 husstande med egen vandboring, som nu bliver omfattet af de nye regler.

Svineproducent er glad

Som reglerne er i dag, er det kommunen, der fastsætter hvordan og hvor ofte, vandet skal kontrolleres. Miljøstyrelsen anbefaler, at det som minimum bliver gjort hvert femte år, men den ret mister kommunen altså nu.

Normal skal husstande med egen vandboring lave det, der hedder en forenklet kontrol. Her tjekker man blandt andet for coliforme bakterier, E. Coli-bakterier, salte og nitrat.

En af dem, som har en privat vandboring ved en af sine landejendomme, er svineproducent Niels Vestergaard Salling fra Vendsyssel, som er glad for de nye regler.

- Hvis vi kan få afbureaukratiseret området en smule og få afgifterne lidt ned i det hele taget, så bliver vi også mere konkurrencedygtige overfor blandt andet udlandet, siger han.

Niels Vestergaard Salling kontrollerer sit vand hvert tredje år og har endnu ikke fundet nogle bakterier eller forbudte stoffer i det. Derfor vil han gerne sætte kontrollen op til hvert femte år.

- Forebyggelse er godt, men hvis det koster mange penge, og der ikke er nogen grund til det, så er det spild. Vi vil jo kunne mærke det på dyrene med det samme, hvis der er problemer, og så vil vi naturligvis teste vandet, siger Niels Vestergaard Salling.

En test af drikkevandet bliver som regel udført af et privat firma og ligger typisk omkring 2.000 - 3.000 kroner.

Den nye drikkevandsbekendtgørelse træder i kraft den 27. oktober.