Opråb: Truet tudse bør få motorvejsplaner til at ryge i vasken

Planer om en tredje Limfjordsforbindelse bør lægges ned på grund af strandtudser, mener forening og SF i Aalborg.

Strandtudsen har bredt sig til Egholms sydlige og østlige del, som netop er udset som det sted, hvor en ny motorvej skal gå. Strandtudsen er en såkaldt Bilag IV-art, som er beskyttet af EU's habitatsdirektiv, der beskytter 39 særligt truede danske arter. (Foto: © Fotograf Torben Lund)

En lille tudse bør spænde ben for en stor motorvej.

Det mener Foreningen Egholms Venner og SF i Aalborg Byråd, som synes, at en planlagt ny motorvej må føres et andet sted hen end over Limfjordsøen Egholm.

Det skyldes, at der er registreret flere forekomster af den beskyttede art, strandtudsen, de seneste år, end da den seneste miljøvurdering af motorvejen blev foretaget i 2011.

For omkring ti år siden var strandtudserne registreret primært i den nordlige og den centrale del af Egholm, men de senere år har den bredt sig over hele den lille ø i Limfjorden, fortæller Esben Buch, naturvejleder ved Aalborg Kommune.

- Det opdager man, når man sent om aftenen tager færgen hjem i maj og juni; så kvækker strandtudsehannerne i strandengene øst for Kronborgskoven. Det er altså nyt, det er sket inden for de seneste otte-ti år siger han.

At der er registreret strandtudser også på det sydlige og det østlige Egholm er væsentligt for motorvejsmodstanderne. Netop fordi de beskyttede tudser findes lige dér, hvor linjeføringen af en tredje Limfjordsforbindelse skal gå hen over Hasseris Enge og det østlige Egholm.

Men ifølge Ivar Sande, afdelingsleder i Vejdirektoratets afdeling i Nordjylland, så er der ingen modsætning mellem strandtudser og byggeri af en motorvej på det østlige Egholm:

- Det gælder om at udføre et projekt, som ikke påvirker bestanden, siger han og peger på, at man ved andre motorvejsprojekter har lavet faunapassager eller flyttet dyr hen til et andet sted - væk fra byggeprojektet.

SF: Tudse bør flytte motorvej

Den plan er SF i Aalborg Byråd dog ikke med på. Ifølge byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen (SF) bør strandtudsens voksende udbredelse forhindre en motorvej over Egholm.

- Det er ikke bare en enkelt lille tudse, men en stor population. Det skal tillægges en særlig betydning, mener han.

Efter sommerferien vil SF'eren rejse sagen i Aalborg Kommunes by- og landskabsudvalg og foreslå, at hele øen Egholm bliver gjort til et beskyttet Natura 2000-område og ikke blot den fjerdedel af øen i vest, som er beskyttet i dag.

Henrik Mørch, formand for foreningen Egholms Venner, der flere gange har markeret sig som modstandere af en motorvej ved Egholm, er på samme linje. Ifølge ham er støjen fra en motorvej det største problem for strandtudserne.

- Strandtudsehannerne kalder på hunnerne ved at kvække, og de kan ikke høre hinanden, når der er larm fra en motorvej. Når vi går der til daglig, oplever vi, at de holder mund, når det blæser, eller der kommer en traktor. En motorvej larmer døgnet rundt, så de vil få svært ved at formere sig, mener han.

Der er indgået et politisk forlig mellem et flertal af partier på Christiansborg om en tredje Limfjordsforbindelse, som vedrører en motorvej over Egholm, men der er endnu ikke bevilget penge og vedtaget en anlægslov.