Ordførere bakker utilfredse minkavlere op: 'Det er hamrende uretfærdigt'

Alle skal have fuld kompensation for deres tab, mener flere partier.

Coronasmitten på de danske minkfarme har fra starten været lidt af et mysterium. Siden de første konstaterede smitteudbrud i juni har der været gættet på, hvor smitten kommer fra, og hvordan den ender på farmene. Men myndighederne har endnu ikke kunnet give et klart svar. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Rettelse: Det fremgik tidligere af artiklen, at minkavlere, som har fået konstateret smitte i deres besætning, blot får 20 procent kompensation. Det er ikke korrekt, er vi blevet gjort opmærksomme på af Fødevarestyrelsen.

Det er helt urimeligt, at minkavlere skal straffes for at have syge dyr.

Det mener flere ordførere på Christiansborg.

Onsdag aften faldt der en kompensationsordning til minkavlerne på plads, og dermed kunne aflivningen af dyr på mere end 150 minkfarme gå i gang.

Ordningen betyder, at alle minkavlere får erstatning for skindene, men der er en forskel i den erstatning, de er stillet i udsigt for driftstabet.

Her får minkavlere med en corona-smittet besætning en femtedel i kompensation, mens minkavlere med raske dyr får dækket hele deres tab.

- Uanset om minkfarmen er ramt af virus eller ej, så er katastrofen ved at få slået sin besætning ned jo lige stor. Ordningen giver slet ikke mening, og den er urimelig. Det skal vi have lavet om, siger Orla Østerby, der er fødevareordfører for Det Konservative Folkeparti.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) fortalte i går, at der god grund til, at kompensationen ikke er lige stor for alle minkavlere.

- Grunden til, at der er forskel på den kompensation, smittede farme og ikke-smittede får, er, at der hele tiden skal være et incitament til at holde sine farme smittefri.

Men den måde at tænke på er helt gal, mener blandt andre Lise Bech fra Dansk Folkeparti.

- Jeg synes ikke, man kan være bekendt at sige sådan. Minkavlerne har da gjort, hvad de kunne for at undgå at få smitte ind. Der er ingen, der ønsker at få smittede dyr.

V: ‘Regeringen laver et kæmpe svigt’

Mens aflivningen af de mere end halvanden million mink forsætter i dag, mener Folketingets næststørste parti, Venstre, at regeringen løber fra sit ansvar.

- Regeringen laver et kæmpe svigt og løber fra både regningen og deres ansvar. Når man beder minkavlerne om at slå deres besætning ned, så har man også en forpligtelse til at yde en ordentlig erstatning, siger fødevareordfører Erling Bonnesen.

Han mener heller ikke, at fødevareministerens argument om, at forskellen i kompensation skulle skabe incitament til at holde farmene smittefrie har nogen gang på jorden.

- Minkavlerne gør alt, hvad de kan, for at passe på deres besætning. De er blevet skubbet fuldstændig uforvarret ud i den her situation. Når regeringen kommer og beder dem slå deres besætninger ned, så er det også regeringens forpligtelse at yde en ordentlig erstatning.

Erling Bonnesen mener, at minkavlerne har god grund til at føle sig dårligt behandlet.

- Det er hamrende uretfærdigt. Det er en hån mod minkavlerne og et erhverv, der ellers bidrager stærkt til samfundsøkonomien.

Poul Hansens minkbesætning var den første, Fødevarestyrelsen begyndte at aflive i går. Før Fødevarestyrelsen kunne få adgang til farmen, måtte politiet tilkaldes.

Håndteringen har været ‘kluntet’

Fødevareordførerne har i dag afholdt møde med fødevareministeren, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen om situationen.

På nuværende tidspunkt vurderer Fødevarestyrelsen, at mink på mere end 150 farme skal aflives, selvom de seneste tal viser, at der blot er konstateret smitte på 63 farme.

Men regeringen har besluttet, at dyr på besætninger, som ligger indenfor en radius på 7,8 kilometer af en smittet farm, også skal slås ned.

Efter dagens møde var Lise Bech stærkt utilfreds.

- Vi fik ikke ordentlige svar på de spørgsmål, vi havde. Blandt andet hvordan man har besluttet, at det lige præcis er indenfor en 7,8 kilometer radius fra smittede farme, at man også slår besætningerne ihjel.

Generelt mener Lise Bech, at regeringens håndtering af hele situation har været meget kritisabel.

- Det har været så kluntet. Og jeg synes, det er urimeligt, at vi som fødevareordførere ikke har været involveret i den her proces. Det her er noget, regeringen suverænt har besluttet, uden vi har været involveret i det.

Flere steder i Gjøl nordvest for Aalborg blev der i dag flaget på halvt i sympati med minkavlerne i området. I går startede Fødevarestyrelsens aflivning af mink netop her. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Står i en undtagelsestilstand

Fødevareministeren sagde torsdag, at kompensationen følger en model, som har været brugt igennem mange år.

Han mener ikke, at der skal være særlige forhold for minkavlerne.

Men heller ikke dette argument køber ordførerne.

- Vi kan ikke bruge det, man altid har gjort, til noget. Vi har aldrig haft corona før. Det her er et omfang, ingen havde set komme. Det her er en undtagelsestilstand, siger Orla Østerby.

Den udlægning er Lise Bech enig i.

- Vi har lavet hjælpepakker til erhvervslivet og mange andre ting. Vi står lige nu i en helt usædvanlig situation. Derfor er det også urimeligt, at der er nogle minkavlere her, som ikke bliver kompenseret fuldt ud. Vi er nødt til at gøre noget lige nu og her, siger hun.

Ordførernes kritik får dog ikke fødevareministeren til at ændre kurs.

- Det er en fair kompensation, vi giver. Vi giver den på det grundlag, som vi altid har givet kompensation på, når det har været nødvendigt at slå dyrebesætninger ned på grund af smitte. Der er ikke noget nyt i denne form for kompensation - og den har minkavlerne og branchen også kendt til, siger Mogens Jensen til DR.

Han holder desuden fast i, at minkavlerne ikke skal have særbehandling.

- Selvfølgelig skal minkavlerne have kompensation. Men de skal jo ikke have mere kompensation, end man normalt ville få. Vi har også andre brancher, der bliver ramt af corona, og der får man ikke kompensation i det omfang, der trods alt bliver givet her.

Facebook
Twitter