Politiet spotter udsatte børn, som kommuner overser

Det Kriminalpræventive Råd nominerer Nordjyllands Politi til en pris for IT-projektet SOCIALSØG, der nu skal udbredes til hele landet

IT-projektet gør det lettere for politiet hurtigt at videregive oplysninger til kommunens sociale medarbejdere, hvis betjente har været hos en familie, hvor der måske er problemer (arkivfoto) (© Colourbox)

Det nordjyske politiprojekt SOCIALSØG kommer til at danne skole for resten af landet.

SOCIALSØG er et IT-værktøj, som skal hjælpe myndighederne med at forbedre udsatte børns vilkår, og Nordjyllands Politi er på vej med en håndbog, som kan bruges af landets øvrige politikredse.

Siden begyndelsen af 2014 har politiet i Nordjylland haft mulighed for at skrive særlige sociale rapporter, som blandt andre kommunernes sociale medarbejdere kan læse og følge op på.

Hurtig indgriben er vigtig

- Det er et klokkeklart eksempel på, at at vi kan bruge moderne teknologi til at styrke vilkårene for udsatte børn, siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg fra Nordjyllands Politi.

Grundtanken bag SOCIALSØG er, at hvis myndighederne griber tidligere ind, så bliver færre børn i sidste ende udsat for en alvorlig forbrydelse.

Typisk vil det dreje sig om sager, hvor der indgår misbrug af alkohol og stoffer, husspektakler og alvorlige omsorgssvigt, der kan føre til vold eller krænkelser mod børn.

Fire gange så mange rapporter

Antallet af socialrapporter i Nordjylland er mere end firdoblet på få år.

I 2011 skrev Nordjyllands Politi 51 rapporter. Det tal steg til over 225 sidste år.

Og det betyder meget, når politiet hurtigt kan give de sociale medarbejdere besked om besøg i familier, hvor der måske er problemer.

Lettere at hjælpe inden problemer bliver store

Det siger familiechefen i Mariagerfjord Kommune, Kit Borup.

- Den største gevinst er, at vi kan komme tidligere ind og tilbyde vores støtte. Og det er alt andet lige lettere at gøre noget, mens problemerne er små, siger hun.

Inden projekt SOCIALSØG blev sat i gang fik man i Mariagerfjord 46 underretninger fra politiet om mulige problemer i børnefamiler.

Det tal steg sidste år til 126 - næsten en tredobling.

Familier var ikke kendt af kommunen

- Og cirka en trediedel af de familier, vi får underretning om, kender vi faktisk ikke i forvejen, siger Kit Borup.

Ifølge hende tager kommunen ud til den pågældende familie hver gang, der kommer en underretning, for at spørge hvad der ligger til grund for deres situation.

- Vi har eksempler på familier, vi har hjulpet, som både er kommet ud af vores og politiets søgelys. Og så er vi jo glade på børnenes vegne, fordi så er der ro i familien igen, siger familiechefen i Mariagerfjord Kommune. 

Læs mere om SOCIALSØG her

Det Kriminalpræventive Råd har nomineret Nordjyllands Politi til en kriminalpræventiv pris for projektet SOCIALSØG.

Facebook
Twitter