Politiet vil lave flere underretninger om børn med nyt søgesystem

Med et nyt it-værktøj får politiet bedre muligheder for at underrette de sociale myndigheder ved mistanke om mistrivsel.

Det nye it-værktøj har ført til betydeligt flere underretninger til de sociale myndigheder hos Nordjyllands Politi. (Foto: Kristian Sæderup © Scanpix)

Hvis mor eller far er blevet stoppet for at køre spritkørsel flere gange, så kan det tyde på, at der også i hjemmet er et alkoholproblem, og at børnene måske mistrives.

Den slags informationer var førhen svære at hive frem fra politiets journaler, men det har brugen af et nyt it-værktøj kaldet 'Socialsøg' nu ændret på.

Systemet har i første omgang kørt som et pilotprojekt ved Nordjyllands Politi, men er nu ved at blive rullet ud i hele landet i et samarbejde med Rigspolitiet.

Hvis man for eksempel er kaldt ud til et husspektakel, kan politiet hurtigt søge baggrundsinformationer frem via politiets døgnrapporter.

Ifølge Claus Serup, politikommissær fra det kriminalpræventive sekretariat ved Nordjyllands Politi, kan det kan søge på tværs af politiets systemer og finde informationer, som politiet så kan bruge til at underrette kommunerne.

- Så kan de gribe rettidigt ind over for familierne, siger han.

Tidligere forebyggelse

Inden systemet blev etableret, lavede politiet i 2013 113 indberetninger til de nordjyske kommuner om problemer i børnefamilier.

I 2017 og 2018 lå tallet på henholdsvis 476 og 656 indberetninger.

Stigningen er udtryk for, at man nu bedre kan spotte eventuelle problemer, mener Claus Serup.

- Vi er blevet langt bedre til at være opmærksomme på den rolle, vi kan spille, i at give kommunerne de rigtige data fra starten af, siger han.

Det betyder også, at politiet nu kan have øje for de mindste børn, hvor den forebyggende indsats hos politiet ellers tidligere har været koncentreret omkring de 10 til 18-årige.

- Det her giver os en unik mulighed for at hjælpe med at lave forebyggelse fra spædbarnsalderen og faktisk også, når moderen er gravid, hvor vi kan hjælpe kommunerne med nogle ting, siger Claus Serup.

Socialrådgivere følger op

Et af de steder, hvor man allerede har haft udbytte af politiets nye arbejdsmetode er i Vesthimmerlands Kommune.

Her er socialrådgiver Nia Nielsen glad for, at man kan få indberetninger på familier, som man ellers ikke kendte til.

- Deres oplysninger er selvfølgelig meget forenklede, men så er det vores opgave at gå ind og undersøge det nærmere, siger Nia Nielsen.

I nogle tilfælde har hun dog oplevet, at indberetninger fra politiet har indeholdt information, som har været uden relevans for børnenes ve og vel.

Det kan for eksempel være, hvis der har været notater om en far, som så viser sig at bo langt væk fra barnet og slet ikke har samvær med det.

- Når vi så finder du af det, kan de her mødre eller fædre være enormt kede af, at de blevet oprettet og kommer til at stå ”i vores system” for altid på baggrund af noget, som egentlig ikke har noget med deres børn at gøre.

I sidste ende er dog godt at få undersøgt alligevel, mener Nia Nielsen.

- Hellere en gang for meget end en gang for lidt, siger hun.

I nogle politikredse har man ansat en socialrådgiver til at gennemse og sortere data og oplysninger om familier, inden man eventuel retter henvendelse til de sociale myndigheder i kommunerne.

Facebook
Twitter