Presset Flextrafik giver aflyste operationer og timelange ture: Arne brugte seks timer på ti minutters lægesamtale

Udfordringer skyldes særligt mangel på biler - og chauffører til at køre dem.

Arne Nygreen har en enkelt gang også oplevet at komme for sent til en scanning, da han blev kørt med Flextrafik til sygehuset. (Foto: © Trine Dam, DR Nórdjylland)

Der skal pakkes en madpakke. Medicinen skal med. Og der skal også findes et ekstra batteri til iltapparatet – for et enkelt batteri kan kun holde strøm i fire timer på maskinen, der hjælper med at trække vejret.

Turen fra Arne Nygreens hjem i Hjørring til sygehuset i Aalborg tager en normal bilist cirka 50 minutter at køre.

Men Arne Nygreens helbred betyder, at han ikke selv kan køre bil. Derfor er han afhængig af at kunne bestille en såkaldt Flexkørsel - og det tager væsentlig længere tid end i egen bil.

- Udover KOL har jeg tre andre kroniske lidelser, som jeg skal til kontrol med. Jeg sidder i kørestol og kan ikke gå. Det sætter nogle begrænsninger for, hvordan jeg kan komme frem og tilbage. Der er jeg simpelthen afhængig af en transport, fortæller den 64-årige førtidspensionist.

Flexkørsler er ordninger, der bliver tilbudt af landets trafikselskaber. Trafikselskaberne er hyret af landets fem regioner til kørsel, der ofte kører sårbare eller borgere med handicap på sygehuset, til læge, genoptræning eller i specialtilbud.

Men Arne Nygreens erfaringer med ordningen er dårlige – ”meget dårlige” – som han selv siger.

- Det værste eksempel var, da det tog mig sammenlagt seks timer at komme til en samtale med en læge på Aalborg Sygehus, der varede ti minutter. Det er ikke rimeligt, siger han.

I Flextrafik er der ofte flere patienter med i bilen, som kan bo i forskellige byer.

- Jeg blev hentet to timer, før jeg skulle være der. Og jeg sad og ventede i to timer og 40 minutter, da jeg var færdig hos lægen. Da jeg endelig blev hentet, skulle vi køre en tur til en anden by først, før vi kørte til Hjørring.

Flexturene er nødvendige for Arne Nygreen, men allerede dagen inden begynder han at blive fysisk dårlig over spekulationerne om, hvad der kommer til at ske på turen.

- Jeg frygter det faktisk. Jeg ved godt, at der ikke sker noget dårligt, men alene tanken om det, jeg skal igennem, gør, at jeg får det dårligt.

Mangler biler – og chauffører til at køre dem

Lige nu oplever flere trafikselskaber udfordringer - særligt med at skaffe biler og chauffører, ligesom en stor del af transportbranchen gør.

I Nordjylland har det betydet, at patienter kommer for sent til deres behandlinger på sygehuset, at operationer må aflyses - og at patienter må vente adskillige timer fra de er færdigbehandlede, til der kommer en Flextaxa og kører dem hjem igen.

Og problemet er ikke kun isoleret til Nordjylland, lyder det fra Danske Trafikselskaber, der repræsenterer de seks danske trafikselskaber.

Formand hos Danske Trafikselskaber. Steen Vindum. mener, at problematikken giver anledning til ”alvorlige samtaler” hos trafikselskaberne.

- Når et hospital står med et apparat, og er klar til at operere en patient, så kan det ikke hjælpe noget, at det er vores transport, som betyder, at de kommer for sent til det. Så vi er nødt til at tage det her alvorligt - også i respekt for samfundsøkonomien.

Hos Nordjyllands Trafikselskab fortæller underdirektør Nicolai Sørensen, at selskabet aldrig har kørt så meget Flextrafik som i øjeblikket. Lige nu kører man i Nordjylland med 600 biler, men mangler omkring 50 hver eneste dag.

- Så vi er nødt til at pakke vores kunder i bilerne meget tættere, end de plejer. Og det gør, at risikoen for forsinkelser også bliver større. Men vi står i et valg, hvor vi må sige, at det nok er bedre at køre med forsinkelser, end slet ikke at køre.

Debatten om velfærd og sundhed handler ofte om mangel på hænder, der kan tage sig af borgerne. Men det er ikke kun sygeplejersker og sosu-assistenter, der er brug for, siger Nicolai Sørensen.

- Hele branchen er udfordret af mangel på chauffører. Ligesom vi kender det fra sygeplejersker og sosu-assistenter, er der virkelig mangel på arbejdskraft. Og særligt chaufførerhvervet er virkelig hårdt ramt.

Transporterer flere tusinder patienter

I Region Nordjylland kalder politikerne situationen ”uholdbar” og holder i dag møde med Nordjyllands Trafikselskab.

- Vi skal jo sikre, at der ikke er nogen, som kommer for sent. For hver gang en borger ikke møder op eller kommer for sent til en behandling, så kommer vi til at spilde nogle ressourcer i sundhedsvæsnet. Og det har vi ærligt talt ikke råd til i øjeblikket, siger den socialdemokratiske formand for regional udvikling i Region Nordjylland, Peder Key Kristiansen.

Hvor alvorligt vil du betegne situationen?

- Jeg vil betegne det som rimelig alvorligt. Vi har et hængeparti efter corona i forhold til ventelister. Så vi gør alt, hvad vi kan, for at få indhentet nogle operationer og undersøgelser. Og så skal vi jo også sørge for, at patienterne er der.

I Nordjylland har man ikke noget fyldestgørende billede af, hvor mange patienter, der kommer for sent og misser deres aftaler.

Men en undersøgelse foretaget af Nordjyllands Trafikselskab blandt brugerne af Flextrafikken viser, at problemet er stigende. I den seneste undersøgelse fra andet kvartal 2022 har fem procent af de adspurgte svaret, at de oplever at komme senere frem, end de havde forventet.

Og det kan skabe store udfordringer i et sundhedsvæsen, der allerede er presset på flere fronter. For alene i Region Nordjylland er der hvert år mere end 230.000 kørsler med patienter til behandlinger, undersøgelser og operationer.

Arne Nygreens helbred betyder, at han er nødt til at tage turen til sygehuset minimum en gang hver måned. (Foto: © Trine Dam, DR Nórdjylland)

’Det er med til at ødelægge min velfærd’

For nyligt blev Arne Nygreen tilbudt endnu en coronavaccination. Og selvom vaccinationsstedet ligger i samme by, som han bor, endte han med at blive hentet længe før sin aftale klokken 12.50.

- Jeg bestiller en tid, men kan ikke selv bestemme, hvornår jeg vil hentes. Så jeg bliver tilbudt, at jeg kan blive hentet 11.40. Jeg bliver hentet, mere end en time før jeg skal være der. Hvilket selvfølgelig også betød, at jeg var ude på stedet en time før min tid.

Frustrationerne over flexkørslerne har betydet, at Arne Nygreen i dag ofte dropper flere af de aftaler, som ikke er helt nødvendige – selvom han egentlig havde muligheden for at blive kørt og afhentet.

- Visse ting vælger jeg ikke at deltage i, fordi jeg ikke orker det cirkus med at bestille en transport og have den lange ventetid. Jeg har nogle gange meldt fra til arrangementer, som ældrecentret her i byen arrangerer.

- Det fratager mig nogle muligheder og giver mig nogle unødige frustrationer og giver mig nogle dage, hvor jeg ikke fungerer optimalt, fordi systemet ikke virker. Så det er med til at ødelægge min velfærd og svække mine muligheder.