Professor: Fyrværkeridom kan få principiel betydning

En dom for uagtsomt manddrab i forbindelse med salg af krysantemumbomber kan få vidtrækkende konsekvenser, mener juraprofessor.

Eftermiddagens dom om ulovligt fyrværkeri i byretten i Aalborg kan få principiel betydning, mener juraprofessor Lars Bo Langsted. (© DR Nyheder)

Det var en ganske speciel dom, der i dag faldt, da en 30-årig ung mand fra Hobro blev idømt fem måneders betinget fængsel samt en måneds ubetinget for salg af ulovlige krysantemumbomber, der tog livet af tre mænd nytårsaften 2014.

Det mener juraprofessor Lars Bo Langsted.

Det skyldes, at manden blev dømt ansvarlig for uagtsomt manddrab ved at sælge noget videre, som først senere udgjorde en fare.

- At man så at sige hænger på et ansvar for det, andre mennesker går ud og gør bagefter. Det kan have ganske vidtrækkende konsekvenser, siger Lars Bo Langsted.

Dommen blev anket umiddelbart efter domfældelsen og skal nu gå sin videre gang i landsretten. Bliver udfaldet det samme her, kan det betyde, at også andre områder vil blive berørt af afgørelsen.

- Der er jo rigtig mange ting, der kan være farlige, eksempelvis knive og biler, siger Lars Bo Langsted.

Derfor har dommen principiel betydning for straffelovens paragraf 252 og 241, mener han.

- Der vil være ganske mange domme, der fremover vil kunne falde ind under de to bestemmelser, hvis Landsrettens dommer opretholder den her afgørelse, siger Lars Bo Langsted.

Det siger straffeloven:

  • § 241: Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.
  • § 252: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.
  • Kilde: Retsinformation.dk

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.