Psykiatrien i Nordjylland vil lære af drabet på købmanden fra Suldrup

Vi er indstillet på, at vores systemer skal være bedre, lyder det fra Psykiatrien i Region Nordjylland.

Psykiatridirektør i Region Nordjylland Jan Mainz kalder sagen om drabet på købmand Finn Degn Ovesen forfærdelig tragisk. (Foto: Simon Borup DR Nyheder)

Fem dage før købmand Finn Degn Ovesen mistede livet i sin egen købmandsbutik i Suldrup, var den unge mand, der i dag er sigtet for drabet indlagt på psykiatrisk afdeling.

Men dagen efter blev han efter eget ønske udskrevet.

Det skete ifølge optegnelser lavet af det opholdssted, hvor den unge mand boede, fordi Psykiatrien ikke fandt det muligt at tvangsindlægge manden.

Omstridte opholdssteder

DR har i en række historier undersøgt området for anbragte børn og særligt opholdsstedet Hjorthøjgård. Her boede en ung mand, der i dag er sigtet for drabet på købmand Finn Degn Ovesen. Du kan skrive til os på drundersogende@dr.dk

Se Tema

På grund af tavshedspligt kan Psykiatrien i Region Nordjylland ikke udtale sig i sagen, men man bekræfter, at der i en sag med så alvorlig udgang som denne, er sat en analyse i gang af, hvad der er sket.

- I en hændelse, der er så alvorlig som den her, foretager vi en analyse, lyder det fra psykiatridirektør Jan Mainz.

I analysen vil der både være lejlighed til at undersøge Psykiatriens egen indsats, men også samarbejdet med kommunen, praktiserende læger, politi og ansatte på opholdsstedet.

Patienter kan ønske at blive udskrevet

I forhold til at udskrive patienter kort tid efter, at de er blevet indlagt, oplyser Jan Mainz, at man i hver enkelt sag foretager en lægefaglig vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at holde på patienten eller ej.

- Vores holdning er, at patienter skal være indlagt lige så lang tid, som de har behov for. Hverken kortere eller længere, og det skal bero på en lægefaglig vurdering, siger han.

Over dage kan tilstanden godt ændre sig så markant, at man har behov for en indlæggelse igen.

Jan Mainz, Psykiatrien Region Nordjylland

Hvis patienten imidlertid selv ønsker at blive udskrevet, kan man i Psykiatrien ikke tilbageholde patienten med tvang medmindre, der er tale om skærpende omstændigheder.

- Vi kan kun tilbageholde patienter, såfremt at psykiatrilovens bestemmelser er opfyldt. Og psykiatrilovens bestemmelser siger, at patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der ganske kan sammenlignes hermed, og være til fare for sig selv eller andre. Hvis ikke det er opfyldt, kan vi ikke tvangstilbageholde patienter, siger Jan Mainz.

I det tilfælde hvor patienten bliver udskrevet på eget initiativ, vil det altid være med besked om, at vedkommende kan blive bragt tilbage igen, hvis situationen skulle udvikle sig, understreger han:

- Vi vil sige til patienterne, til de pårørende og til et bosted, at hvis tilstanden bliver forværret, så er I velkomne til at vende tilbage og kontakte os igen. For det er erfaringen med psykiatriske lidelser, at de også kan være svingende. Over dage kan tilstanden godt ændre sig så markant, at man har behov for en indlæggelse igen, siger han.

Gør det for at lære noget

Den unge mand, der nu er sigtet for drabet, blev flyttet til et andet hus i dagene op til, at han han begik overfaldet. Socialtilsynet skriver i en rapport, at ingen af de medarbejdere i huset, der i de sidste dage op til drabet var på vagt med den psykisk sårbare mand, ifølge Socialtilsynet har en socialfaglig uddannelse.

Til DR oplyser opholdsstedets advokat, at opholdsstedet selv mener, at der har været tale om faguddannet personale - men afviser at lade sig interviewe om sagen.

Jan Mainz siger i den sammenhæng, at det ikke er op til Psykiatrien at vurdere, om det personale, som patienten udleveres til, har tilstrækkelige kompetencer til at håndtere personen.

- Det er ikke en vurdering, der ligger hos Psykiatrien. Det er en kommunal opgave at vurdere om et bosted eller andre er i stand til at varetage deres opgave forsvarligt, siger han.

Jan Mainz forventer, at der vil komme brugbare resultater ud af en undersøgelse.

- Når man gennemgår et så alvorligt patientforløb, lærer man altid noget, og det er også derfor, vi gør det. Vi er indstillet på, at systemerne skal være bedre, siger han.

En analyse af sagen kan ligge klar inden for en måned.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.