Retsmægling sparede Marianne for tusindvis af kroner

I stedet for at slås i retten. lykkedes det arbejdsgiver og medarbejder at opnå kompromis efter kun tre timers mægling

Det er Marianne Helledies oplevelse, at den mere uformelle snak med retsmægleren får nogle ting frem, som ellers ikke ville være blevet sagt i en retssal. (Foto: Christine Nørgaard DR Nordjylland © (C) DR Nordjylland)

Der er tusindvis af kroner at spare, når en konflikt bliver løst ved et mæglingsmøde i stedet for at skulle gennem hele retssystemet.

Det ved vognmand Marianne Helledie fra Øster Vrå fra Vendsyssel.

- Man får nemmere talt problemerne igennem, når man sidder tre-fire stykker rundt om et bord i stedet for at man kommer ind i en retssal, hvor de fleste af os godt kan blive lidt nervøse, siger hun.

Marianne Helledie skulle engang til flere end 20 retsmøder i en traditionel retssal, da hun var blevet stævnet i en sag om nogle lastbildæk for 5000 kroner.

Til gengæld blev konflikten løst efter kun tre timers mægling, da vognmanden for nylig var involveret i en sag med en medarbejder, der endte med at skulle have efterbetalt 8000 kroner.

- Det er jo meget, meget nemmere at komme til at forklare sig. Også så man kan se modparten i øjnene bagefter, siger Marianne Helledie.

Oprindeligt lød kravet i den konkrete sag fra medarbejderens fagforbund HK på 22.000 kroners efterbetaling og 16.000 kroner i advokatløn og sagsomkostninger.

Ifølge advokat Åse Gahner Klemmensen fra Hjørring vil borgere i rigtig mange sager have det bedre med en retsmægling med en dommer eller advokat fremfor at skulle igennem en retssag.

- Mange gange er det jo misforståelser, der er skyld i en konflikt, og så tvinger man parterne til at lytte og prøve at få en forståelse for den andens krav. At vise anerkendelse og måske komme med en undskyldning, siger retsmægleren.

  • Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i civile sager som alternativ til en løsning af tvisten ved en dom eller et traditionelt retsforlig.

  • Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.

  • Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler i fortrolighed hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mægleren kan ikke træffe afgørelse i sagen.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.