Rovdyreksperter: Fuldstændig tåbelig idé at indhegne ulve

Ulve i indhegning vil slå hinanden ihjel og kan i praksis slet ikke lade sig gøre, siger en rovdyrpasser og en ulveforsker.

- Det er den mest tåbelige idé, jeg nogensinde har hørt, og der er ingen forståelse for virkeligheden, hvis man foreslår at hegne ulvene inde.

Det siger Frank Thomsen, der rovdyrpasser i Aalborg Zoo.

Med opbakning fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) se på mulighederne for at indhegne de ulve, der lige nu går frit rundt i den danske natur.

- Men ulve i indhegning vil temmelig sikkert slå hinanden ihjel på kryds og tværs, fordi det jo ikke er én ulvefamilie, så det er så tåbeligt som noget kan være, siger rovdyrpasseren fra Aalborg Zoo.

Heller ikke Peter Sunde, der er seniorforsker ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og ansvarlig for ulveforskningen i Danmark, mener, at Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis idé er holdbar.

Behov for kæmpestore arealer

- Det giver teknisk set ikke mening at hegne en ulvebestand. Det giver dårligt nok mening at indhegne én ulvefamilie, siger Peter Sunde. Ifølge ham bruger en ulvefamilie omkring 100 kvadratkilometer i sin daglige færd, og med så stort et areal har forskeren svært ved at se, hvordan et hegn skulle kunne lade sig gøre i praksis.

- Hvordan havde man forestillet sig, at hegnene skulle stå, så ulven kan komme frem og tilbage uden at alt andet ville blive lukket inde, spørger Peter Sunde.

Risikerer at ende i blodbad

I Aalborg Zoo mener rovdyrpasser Frank Thomsen også, at det er helt urealistisk med et hegn, fordi ulve ifølge ham kræver helt specielle forhold med ro, masser af bytte og plads til at flytte sig for at trives.

- Hvis man nu har et kobbel, man sætter bag et hegn, så vil de jo få unger som på et tidspunkt skal væk fra familien, og hvis der er hegn hele vejen rundt, så vil det jo også ende med et blodbad, siger Frank Thomsen.

Ellers vil det ifølge ham være nødvendigt at regulere bestanden.

- Og så er det jo en zoologisk have, der er tale om, og sådan en beriger altså ikke den danske natur, siger rovdyrpasseren.

Bedre idé at indhegne får og kalve

Seniorforsker Peter Sunde har været med i Projekt Ulvedialog i Vestjylland, hvor han kom med råd om, at man blandt andet ikke bør lade børn lege uden opsyn eller løbe med hørebøffer. Alligevel maner han til besindighed, når det gælder frygten for ulven.

- Risikoen for at blive angrebet af en ulv er så lille, at den risiko er fuldstændig ude af proportioner i forhold til alt muligt andet, vi udsætter os for. Den risiko, ulve udgør mod mennesker, er, efter alt hvad vi har af data, uhyre lille, siger han.

I forhold til angreb på blandt andet får mener ulveforskeren, at det vil være langt mere effektivt at hegne fårene bedre ind med allerede eksisterende tekniske løsninger - i stedet for, at det er ulven, der skal bag hegn.

- Hvis man skal i gang med at hegne i stor skala, var det måske bedre at udvide hegnene til husdyr frem for at hegne ulvene ind. Det sidste lader sig ikke gøre, mener Peter Sunde.

I Aalborg Zoo har rovdyrpasser Frank Thomsen også sin helt klare mening om forslaget:

- Det er hysteri og jeg ved ikke, hvad de politikere roder med.

FacebookTwitter