Slut med åben skadestue i Aalborg

Fra 10. april er det slut med at dukke op på skadestuen på Aalborg Sygehus uden henvisning.

Fra 10. april er det slut med at dukke op på skadestuen på Aalborg Sygehus uden henvisning. (Foto: DR Bornholm © DR Bornholm)

Fra 10. april er det slut med at dukke op på skadestuen på Aalborg Sygehus uden henvisning.

Fra den dag kan man kun blive behandlet på skadestuen, hvis lægen eller vagtlægen finder det nødvendigt - eller hvis man ankommer i ambulance, selvfølgelig.

Det er egentlig en flere år gammel beslutning, der nu føres ud i livet. Regionens forretningsudvalg blev informeret om igangsættelsen af den visiterede skadestue på sit møde i dag.

Regionsrådets formand, Ulla Astman, siger at henvisningerne vil få antallet af patienter til at falde - og det er også meningen. For regionen sparer ikke penge på den nye ordning.

- De penge, vi sparer, bliver brugt på de praktiserende læger og vagtlæger, som i stedet kommer til at behandle flere patienter på grund af det her, forklarer Ulla Astman.

Formålet med den visiterede skadestue er derimod at give patienterne en bedre behandling, forklarer hun.

- For ordningen sikrer, at kun de, der har behov for skadestuens ydelser, kommer til. Og de, der har behovet kommer til langt hurtigere end i dag og får en bedre behandling.

I 2010 kom 30.000 patienter til skadestuen på Aalborg Sygehus uden henvisning. Når der indføres henvisning regner man med, at 9.000 af disse patienter forsvinder. Enten fordi de er blevet behandlet af egen læge, af lægevagten eller helt opgiver at blive behandlet.

Skadestuen på Aalborg Sygehus er iøvrigt den eneste skadestue i Nordjylland, hvor man i dag kan møde op uden henvisning.

Facebook
Twitter