Slut med nationale tests for de mindste: Skoleleder håber på mere frihed

Skoleleder og forældre på nordjysk skole er glade for, at en kommende regering vil skære i nationale tests.

I dag bliver børn testet fra 2. klasse. (© DR Nyheder)

Det skal være slut med at teste børn allerede fra 2. klasse i nationale tests, som man gør i dag.

Det fremgår af den politiske aftale, som skal danne grundlag for en ny socialdemokratisk regering med opbakning fra Radikale Venstre, SF og Enhedslisten.

I aftalepapiret hedder det, at regeringen ønsker at afskaffe nationale tests i de mindste klasser, og at man vil afsøge muligheden for generelt at sætte de nationale tests i bero, indtil ”de er mere retvisende for elevernes færdigheder”.

Sidstnævnte ønske kommer efter heftig kritik af selve testresultaterne.

På Vesterkærets Skole i Aalborg tager man godt imod nyheden om, at der nu skrues ned for brugen af nationale tests.

- Der er rigtig meget 'hype' omkring de her nationale tests, siger skoleleder Kasper Cramer.

- For mig handler det om, at man finder en eller anden naturlig balance i det. Set fra børnenes perspektiv kan det godt være en svær situation at være i, fordi de bliver presset til at levere, og der er nogle ting i testen, som vi ikke har naturligt i den daglige undervisning, siger han.

Skal ikke være et styringsværktøj

En rundspørge lavet af DR, før grundlaget for en ny regering blev præsenteret, viser, at 144 ud af 335 skoleledere - eller omtrent fire ud af ti – mener, at de nationale tests bør afskaffes.

146 af skolelederne mener, at man bør beholde de nationale tests, selvom flere af dem har en række kritikpunkter i forhold til testene i deres nuværende form.

Skoleleder Kasper Cramer mener, at de nationale tests fylder for meget i dag.

- Jeg ser gerne, at man nedtoner de nationale tests, så det ikke bliver det her målingsredskab og styringsværktøj, som man kan bruge til at sammenligne skoler og presse systemet med. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde langt større frihed til, hvordan vi vil teste.

Det handler også om trivsel

Kasper Cramer er ikke nervøs for, at det fremover kan blive sværere at holde øje med, hvilket niveau børnene og klasserne er på.

Skolerne kan selv lave de tests, de vurdrerer, der er behov for. Derudover handler det om at have en tæt dialog mellem lærere og forældre for at få det fulde billede af elevernes udvikling.

- Man skal sætte nogle krydser og streger i de her nationale tests, men det giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af, hvordan det er.

- Jeg vil som skoleleder hellere have at lærere og pædagoger har en god dialog med forældrene, så man kan se, hvor barnet er henne. Én ting er jo det danskfaglige i en national test i 2. klasse, men det handler lige så meget om elevernes trivsel, og om de har det godt. Det måler den jo ikke på, siger han.

For tidligt at skulle til eksamen

Forældre til elever på Vesterkærets skole er også positive over for signalerne fra den kommende regering.

Det gælder for eksempel Kristella Jakobsen, der er mor til Emil i 3. klasse.

Hun er glad for, at de nationale tests tilsyneladende bliver sløjfet for de mindste.

Kristella Jakobsen har en søn i 3. klasse, som har prøvet kræfter med de nationale tests. (Foto: © Katja Schlaikier, DR Nórdjylland)

- Jeg ved ikke, om jeg oplever, at han føler, det er et pres. Det siger han ikke decideret. Men når resultatet kommer, så det er lidt 'uha'… Det er nærmest en eksamen for dem, og jeg synes, det er alt for tidligt, at de skal føle det, siger hun.

Den holdning deler forælder Lisa Holt.

- I den alder tror jeg lidt, det er et øjebliksbillede. De har gode dage og dårlige dage. Det er måske bedre i de ældre klasser, siger hun.

Udover afskaffelsen af nationale tests for de mindste, ønsker regeringen at nedlægge uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt styrke vejledningsindsatsen.