Smed beton og sten ud over fredet klint: Vestre Landsret slår fast, at 'kystsikring' var ulovlig

De fire personer og foreningen, der er dømt, ville formentlig beskytte sommerhuse, der ligger på toppen af Lønstrup klint.

Hvert år spiser havet en del af klinten, og det sætter sommerhuse i fare for at styrte ned. (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)

Havet bruser for foden af Lønstrup klint i Vendsyssel. På toppen af den ligger mange sommerhuse tæt på afsatsen - flere af dem i fare for at styrte ud over den stejle kant.

Og i netop dette område har der udspillet sig et drama i flere år - et drama, der i dag har fået sat et foreløbigt punktum i Vestre Landsret.

I februar 2020 blev fire sommerhusejere og en lokal forening fra Lønstrup i Nordjylland idømt store bøder ved Retten i Hjørring.

De blev dømt for i sommeren 2016 og 2017 at have flyttet store mængder sand på Lønstrup Klint og derefter hælde jord, flydende beton og 650 tons granitsten ud over skrænten på den fredet klint.

De blev idømt bøder for i alt 425.000 kroner.

Og det er den dom, der i dag er blevet stadfæstet i Vestre Landsret.

  • Sommerhusområdet, hvor der foretaget ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint syd for Lønstrup, torsdag den 4. januar 2018. Her ses hvor den lovlige kystsikring slutter , nederst tv. i billedet. Det er Kystdirektoratet der har anmeldt sommerhusejerne for at have skubbet sand ud over skrænterne samt et sted at have hældt flydende beton ned af skrænten.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)
  • Beton på skrænten ved sommerhusområdet, hvor der foretaget ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint syd for Lønstrup, torsdag den 4. januar 2018. Det er Kystdirektoratet der har anmeldt sommerhusejerne for at have skubbet sand ud over skrænterne samt et sted at have hældt flydende beton ned af skrænten.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)
  • En mand på stranden betragter klippestykker på stranden ved sommerhusområdet, hvor der foretaget ulovlig kystsikring ved Lønstrup Klint syd for Lønstrup, torsdag den 4. januar 2018. Det er Kystdirektoratet der har anmeldt sommerhusejerne for at have skubbet sand ud over skrænterne samt et sted at have hældt flydende beton ned af skrænten.. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2018) (Foto: © Henning Bagger, Scanpix Denmark)
1 / 3

Beton ud over fredet klint

Man antager, at de fire personer og foreningen har forsøgt at lave en form for kystsikring ved at hælde beton, sand og sten ud over Lønstrup klint.

Den ulovlige kystsikring er formentlig blevet lavet for at beskytte de sommerhuse, der ligger på toppen af klinten, og som er i fare for at styrte i havet, desto mere havet spiser af klinten.

Klinten ligger i et Natura 2000-område, hvilket betyder, at området er fredet for at beskytte særlige naturtyper.

Dagens dom vækker glæde hos formand for Danmarks Naturfredningsforening Hjørring, Arnold Simonsen.

- Jeg kan godt forstå, at den blev stadfæstet. Området er jo beskyttet af Natura-2000, som er en striks lovgivning. Man kan ikke bare gå ind og foretage sin egen kystsikring, siger Arnold Simonsen.

Forsvarsadvokaten for de dømte, Anders Stoltenberg, har ikke på nuværende tidspunkt ønsket at udtale sig om dommen.