Spildevand havner på marker

Spildevand havner mange steder i åer og nogle gange på marker, når det regner. Til stor skade for miljøet.

Landmand Jens Jørgensen er godt træt af, at der løber spildevand ind på hans marker, når det regner. (Foto: Søren Flytkjær DR Nordjylland)

Spildevand havner mange steder i åer og nogle gange på marker, når det regner. Til stor skade for miljøet. Renseanlæg kan ikke følge med og opsamlingsbassiner er alt for små.

Det har blandt andre landmand Jens Jørgensen i Taars oplevet.

- Vandet løb ind og oversvømmede hele arealet på syv hektar, siger han.

Han er godt træt af spildevandet på sine enge, korn- og kartoffelmarker, og hans køer blev syge.

- De får jo en uhyggelig diarre, siger han.

Når det regner løber spildevand mange steder i åer og søer og nogle steder på marker, som i Taars. Som oftest helt lovligt.

Alene i Nordjylland har 600 såkaldte overløbsbygværker lov til at sende fortyndet spildevand ud i naturen, når det regner, og renseanlæg ikke kan følge med og opsamlingsbassiner er fyldte. På landsplan er tallet 5.600.

I Taars er tilladelsen ikke reguleret i tyve år. Den giver spildevandsselskabet lov til 20 gange om året at udlede op til 2000 liter i sekundet til en lille bæk. Direktør Tommy Mostrup fra Hjørring Vandselskab erkender dog blankt, at selskabet udleder spildevand oftere og i større mængder end tilladt og mere end bækken kan klare.

- De fleste har nok lagt mærke til, at det er kommet til at regne mere de senere år. Det er simpelthen den grundlæggende årsag til, at der løber spildevand ind på markerne, siger han.

Både de tilladte udledninger og de ulovlige har betydelige konsekvenser for miljøet, siger Bo Skovmark fra Naturstyrelsen Aalborg.

- Den har relativ stor betydning. For det er stort set de eneste kilder, der er tilbage til at at kunne påvirke vandkvaliteten. Alle små renseanlæg er ved at være nedlagt, og de store renseanlæg renser så godt, at de ikke påvirker vandkvaliteten. Så det er overløbsbygværkerne, der er de store syndere, når vi snakker om dårlig vandkvalitet især i vandløbene, siger han.

Efter landmandens klage har Hjørring Vandselskab besluttet at fremrykke planer om at seperatkloakere i Taars, så regnvandet skilles fra spildevandet. Men der vil gå mindst seks år, inden projektet er gennemført.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk