Stadigt flere føler sig ensomme: Nordjylland har rekord i ensomhed

En ud af 16 danskere føler sig uønsket ensomme. Det påvirker deres helbred og livslængde.

Uønsket ensomhed giver blandt andet større risiko for forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og overvægt. (Arkiv-foto fra Scanpix. Foto: Liselotte Sabroe) (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Lange, tomme dage og ingen at dele sine bekymringer og glæder med. Flere og flere danskere føler sig ensomme - og Nordjylland har rekord i ensomhed.

Det viser en ny, omfattende undersøgelse af danskernes sundhed, der netop er offentliggjort.

Ensomhed er et stort samfundsmæssigt problem, lyder det fra en ekspert.

- Ensomhed kan hænge sammen med dårlig trivsel - at man har en dårlig livskvalitet - et dårligt liv simpelthen, siger Søren Juul, der er lektor i sociologi og socialt arbejde på Aalborg Universitet.

I undersøgelsen "Den Nationale Sundhedsprofil" er der sket en stigning i antallet af danskere, som svarer, at de ofte føler sig uønsket alene.

- Vi lever i et præstationssamfund, som mere og mere handler om at præstere. Når man føler sig uønsket alene, kan det handle om, at man simpelthen har været nødt til at give op for samfundets krav - man trækker sig simpelthen, siger Søren Juul.

Kortere levetid

Af rapporten "Den nationale Sundhedsprofil 2017" fremgår det, at personer, der føler sig ensomme, har en øget risiko for blandt andet forhøjet blodtryk, hjertekarsygdom og overvægt.

- I Danmark er ensomhed årligt relateret til godt 2.200 ekstra dødsfald, hvilket svarer til fire procent af alle dødsfald. Det betyder, at personer, der er ensomme, i gennemsnit lever seks måneder kortere end personer, der ikke er ensomme, står der i rapporten.

Derudover tegner ensomme personer sig for langt flere kontakter i sundhedsvæsenet, har mere arbejdsmarkedsfravær og koster samfundet flere penge i form af udgifter til behandling og pleje samt på grund af tabt produktion.

Lillian Christensen er besøgsleder hos Røde Kors, og hun ser mange ensomme i Nordjylland i sit arbejde. Hun oplever, at der er et stigende behov for at finde besøgsvenner.

Især mange ældre er ensomme, oplever Lillian Christensen.

- Det går ud over deres livskvalitet. De har ikke noget at stå op til. De føler ingen grund til at gøre sig pænt i stand, for der kommer jo ingen på besøg.

I Nordjylland svarer 6.7 procent af de adspurgte, at de ofte føler sig "uønsket alene". På landsplan er tallet 6.3 procent.