Stem på din nordjyske favorit til Danskernes Idrætspris

Frem til d. 3. november kan du hjælpe et nordjysk idrætsinitiativ til at vinde Danskernes Idrætspris.

Tre nordjyske projekter er nomineret til Danskernes Idrætspris, der uddeles den 6. januar i Boxen i Herning. (© DR Collage)

Nu kan du være med til at bestemme, hvem der skal løbe med Danskernes Idrætspris, der uddeles ved DR's store sportsshow Sport 2017 i boksen i Herning.

Danskernes Idrætspris sætter fokus på de aktiviteter, projekter og initiativer, der hver dag året rundt, er med til at give 2,6 millioner danskere gode oplevelser i idrætsforeningerne. Danskernes Idrætspris er derfor prisen, der hylder projekter, initiativer og ideer, der er med til at styrke fællesskabet og glæden ved at være aktiv i en idrætsforening.

I hvert af DR P4's distrikter har man frem til fredag d. 3. november mulighed for at stemme på tre nominerede til prisen. Det foregår via den officielle hjemmeside for Danskernes Idrætspris.

Herunder kan du læse motivationen for de tre nominerede i Nordjylland.

Team KLODSMAJOR

Danskernes Idrætspris: Klodsmajor (© dr)

Hvad går initiativet ud på?

Et udviklende tilbud til børn med særlige behov, hvor bevægelse er i fokus. Der skabes selvudvikling i børnehøjde, sættes fokus på kroppen og gåes med hjertet forrest. Der bliver skabt et fælleskab, hvor der er plads til forskellighed, begrænsinger og særlige behov. Vi vil lære af forskelligheden og den værdi, der ligger i at stå ved sig selv med alt hvad vi indeholder.

I en tid hvor opnåede resultater sættes over det egentlige menneske, er det opløftende (og virkelig nødvendigt) at vende tilbage til kernen. Vende tilbage til det, som det hele handler om: Det hele menneske, det at høre til og være forbundet med andre.

Målgruppen med særlige behov er ofte overset i idrætssammenhæng, står pt på sidenlinjen og kigger ind på foreningslivet. Det bliver her udfordret! Alle der vil, skal have mulighed for at dyrke idræt og dermed høre til i et aktivt idræts- og foreningsliv.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Initiativet er med til at skabe plads og rum til børn med særlige behov i foreningslivet. Det er et initiativ, hvor inklusion og socialt fællesskab har høj prioritet, samtidig med at børnene med særlige behov får rig mulighed for at udvikle deres fysik, motorik koordination.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi at det er et initiativ der bryder med et tabu og giver mulighed for at børn med særlige behov ikke længere skal stå på sidelinjen, men nu bliver en aktiv del af foreningslivet og det tilhørerende sociale fællesskab.

Fodboldakademi kun for piger

Danskernes Idrætspris: Dana Cup Academy

Hvad går initiativet ud på?

Fortuna Hjørring har åbnet Danmarks første fodboldakademi, som kun er for piger. Pigerne bor, spiser og træner på akademiet, og indgår ellers i Fortuna Hjørrings ungdoms- eller seniorafdeling.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Det giver pigerne nogle nye muligheder. I lang tid har drenge haft mulighed for at udleve fodbolddrømmen (eksempelvis på fodboldakademiet i Midtjylland eller Nordsjælland). Nu får pigerne chancen på lige fod.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Det skal vinde af flere grunde: 1. Det giver piger mulighed for at få opfyldt nogle drømme, som de ikke tidligere har haft mulighed for. 2. Det er det første af sin slags i Danmark. Fortuna tør at satse på ungdommen.

Lykkeliga

Danskernes Idrætspris: Lykkeliga (© dr)

Hvad går initiativet ud på?

Det går ud på, at alle skal have mulighed for at dyrke håndbold. Spille i en turnering og bare være gode til håndbold. Skabe sammenhold og holdånd. Det uanset, at alle spillerne i LykkeLiga har et handicap - downs syndrom.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Det vil give endnu bredere mulighed for en større liga, med endnu flere hold, endnu flere glade spillere. Det giver de udfordrede børn (handicappede børn) mulighed for at spille kampe, være som deres jævnaldrende men på præmisser, der passer til deres formåen.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Fordi de gør en forskel for en overset gruppen, en gruppe, der tidligere har været stemplet som uegnet til sport - og det passer bare ikke. De kan løbetræne og koordinationstræne, skydetræne lige som alle andre børn.