Aflever dine sten og vær med til at gøre Limfjorden bedre for fiskene

Borgerne i Aalborg Kommune kan aflevere sten, som skal bruges til stenrev.

Stenrevene er vigtige levesteder for fisk og andre havdyr. (Foto: © Lars Laursen, Biofoto/Ritzau Scanpix)

Gennem årtier er enorme mængder sten blevet hevet op af de danske farvande, og dermed har fisk og andre havdyr mistet vigtige levesteder.

Rundt omkring i landet arbejder man derfor på at etablere kunstige stenrev. Og i Aalborg Kommune kan borgerne hjælpe med skabe nyt liv i Limfjorden.

I samarbejde med Limfjordsrådet vil Aalborg Kommune oprette en såkaldt stenbank med sten, der er blevet indsamlet fra marker, byggeprojekter, vejarbejder og private haver. Stenene skal løbende lægges ud i fjorden, hvor de kommer til at gøre stor gavn for biodiversiteten.

- Stenrevene er gode skjulesteder for fisk, og det er med til at ilte vandet. Det er et godt værktøj, når det gælder om få en fjord i balance, siger Limfjordsrådets formand, Henrik Dalgaard.

Et lignende projekt kendes fra Lillebælt, hvor blandt andre Kolding Kommune har oprettet en stenbank.

Se at få ryddet op

Forsøget med at få private til at donere sten har blandt andet et økonomisk formål. For det er både dyrt at købe og at transportere de mange sten, der skal til for at skabe kunstige stenrev.

Henrik Dalgaard ser et stort potentiale i projektet.

- Der ligger jo masser af sten rundt omkring, som folk gerne vil af med. Så vi opfordrer til, at man får ryddet op og give stenene til os, så de kan komme ud og gøre noget gavn for vores havmiljø, siger han.

Nordjyske landmænd bliver bedt om at samle marksten til stenbanken. (Foto: © Aalborg Kommune)

Limfjordsrådet og Aalborg Kommune har blandt andet allieret sig med to lokale landbrugsforeninger, der opfordrer sine medlemmer til at donere marksten.

Kommunens egen entreprenørafdeling og flere private firmaer har allerede sagt ja til at donere sten, og det ventes, at overskudsstene fra byggeriet af det nyt storsygehus i Aalborg også ender i Limfjorden.

Og fra foråret 2023 kan private borgere aflevere sten fra deres haver på genbrugspladserne i Aalborg Kommune.

Lokale medlemmer af Dansk Sportfiskerforbund har udpeget områder, hvor man kan etablere stenrevene.

- De gode fiskebestande i Limfjorden kommer kun igen, hvis vi selv gør noget. Og udlægning af sten er noget konkret, vi som brugere af fjorden kan hjælpe med, siger fritidsfiskeren Frederik Svendsen fra Nibe.