Stenrev kan måske bidrage til kystsikring

Naturfredningsforening og Kystdirektoratet er positive over for forslag om undersøiske bølgebrydere.

Løkken og Lønstrup er et par af de steder, hvor bølgerne er særligt hårde ved kysten. (Foto: © Janus Jacobsen, DR Nórdjylland)

Flot sandstrand, nye levesteder for fisk og planter og ikke mindst velbevarede kyster.

Danmarks Naturfredningsforening synes godt om et forslag fra en opfindsom P4-lytter, der vil sikre kysten mod at blive ædt af havets bølger med et stenrev i vandet, der kan løbe parallelt med kysten.

- Det lyder interessant med de her undersøiske bølgebrydere, siger Jørgen Jørgensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring.

En mulig løsning

Han hæfter sig ved, at det vil være kønnere at se på end bølgerbrydere ved stranden, og at det samtidig vil give nye levesteder i vandet for dyr og planter.

Derudover kan det rent faktisk også være et godt våben mod bølgernes hærgen, mener seniorkysttekniker fra Kystdirektoratet, Holger Toxvig.

- Det er en mulig kystbeskyttelseskonstruktion. I princippet er det ikke så forskelligt fra de bølgerbrydere, man for eksempel har ud fra Lønstrup, som er synlige, siger han.

Gevinst kan blive tab

Direktoratet er dog positive på den forbeholdende måde. For som med andre kystsikringer, så kan man flytte risikoen for erosion (nedbrydning af jordlag, red.) til andre områder.

- Så har vi igen det med, at vi ikke skal overføre gevinsten et sted til et tab et andet sted, siger Holger Toxvig.

Danmarks Naturfredningsforening, mener det er om at få afprøvet stenrevsmetoden.

- Hvis det viser sig, at de virker lige så godt som de anlæg, vi kender eller som sandfodring, så vil det jo være relevant at bruge det de steder, hvor det er absolut nødvendigt at lave en fast kystsikring, siger Jørgen Jørgensen.