Sygehuslæger skal fragtes op til 200 kilometer i bus for at komme til og fra arbejde

Lægemangel i Thisted skal løses ved at hente speciallæger fra Aalborg Universitetshospital.

Der er blandt andet brug for speciallæger inden for det medicinske- og det akutte område. (© Colourbox.com)

En gruppe læger fra Aalborg Universitetshospital kan komme til at tilbringe en stor del af deres arbejdstid på transport mellem sygehuset i Aalborg og sygehuset i Thisted.

Når sygehuset i Thisted fra maj bliver en del af Aalborg Universitetshospital, vil man nemlig udnytte, at man kan sende en del af lægerne fra Aalborg til Thisted, hvor det i de senere år har været svært at tiltrække læger nok.

Nogle dage vil der være brug for 10 til 15 speciallæger fra Aalborg, lyder vurderingen, og i de tilfælde vil 2-3 timer af arbejdsdagen blive brugt på transport.

Men det betyder ikke, at lægerne kommer til at bruge tiden på at kigge ud af vinduet, understreger Jens Ole Skov, hospitalsdirektør på Aalborg Universitetshospital.

- Med busløsningen kan lægerne forberede sig og få læst journaler igennem, så de er klar til at møde patienten rigtigt, siger direktøren.

Tilsvarende er det hans forventning, at hjemturen kan bruges til at få skrevet alle notater ind i journalerne og få bestilt blodprøver og lignende.

Bliver i første omgang frivilligt

Det har i flere år været svært at rekruttere de nødvendige læger til sygehuset i Thisted, hvilket blandt andet har resulteret i lukning af funktioner indenfor eksempelvis den akutte organkirurgi. Samtidig har der været budgetoverskridelser på grund af et stort forbrug af eksterne lægevikarer.

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov håber, at det nye initiativ kan få flere til at se mod vest, hvor lægerne kan arbejde i en mindre og og mere overskuelig enhed.

- Vi arbejder samtidig på at gøre stillingerne attraktive ved at bygge forsknings- og udviklingselementer ind, så man også har tid til at dykke ned i det, siger hospitalsdirektøren.

Hos formanden for Lægeforeningen i Nordjylland, Søren Lunde, får initiativet imidlertid en kølig modtagelse.

Han frygter, at det modsat hensigten kan blive mere besværligt at rekruttere nye læger til Nordjylland, fordi læger i Aalborg nu kan risikere at blive sendt til Thy i deres arbejdstid.

- Det er klart, at hvis man som nyuddannet læge i Aarhus kan nøjes med at arbejde inden for Ringgaden, mens man i Aalborg har et element af sin arbejdstid med tre timers transport til Thisted, så er det noget, der kan gøre, at de fleste vil vælge Aalborg fra, siger han.

I første omgang er det oplægget, at det skal være frivilligt, om læger på Aalborg Universitetshospital vil tage vagter i Thisted, men det kan der blive ændret på senere hen, og det bekymrer Søren Lunde.

- Jeg noterer mig, at man fra hospitalets side har været ude at sige, at man ikke forestiller sig tvang som en del af det, men jeg noterer mig også, at man ved nyopslag af stillinger muligvis vil skrive det ind på længere sigt. Det er her, jeg frygter at rekrutteringen vil lide, siger han.

Hospitalsdirektør Jens Ole Skov håber da også, at det udover busordningen vil kunne lade sig gøre at få flere læger til Thisted på mere permanent basis.

- Vi vil gerne gøre begge dele, siger han.

Det er specielt inden for det medicinske område og på akutområdet, at der er behov for flere speciallæger på Thisted Sygehus.