Tag ikke vores sand: Sommerhusejere kritiserer kystsikringsplan

Sommerhusejerne i Skiveren i Nordjylland frygter at blive sandløse.

Sådan kommer sandfodringen af Hjørrings vestkyst til at foregå. Sandet suges op af havnen i Hirtshals og sandsugeren sejler så tæt på kysten som muligt - og pumper sandet ud i havet ud for kysten. Som her ved sandfodring et andet sted på den jyske vestkyst. (Arkivfoto) (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Store mængder opgravet sand fra sejlrenden i Hirtshals Havn skal bruges til kystsikring ud for sommerhusene mellem Løkken og Nørlev.

Staten, Hjørring Kommune og grundejerforeningerne langs kysten bruger tilsammen omkring 11 millioner kroner på at dumpe 430.000 kubikmeter sand i havet ud for Hjørring Kommunes vestkyst.

Til ærgrelse for sommerhusejerne længere nordpå - i Skiveren.

- Vi gør indsigelse imod, at man sender det sand sydpå, som naturligt ville havne oppe hos os nordpå i Tannisbugt.

Kasserer i Skiveren Lodsejerforening Niels Skjølstrup frygter på 200 sommerhusejeres vegne, at hele området kommer til at lide af sandmangel.

For sandet fra sejlrenden i Hirtshals plejer at blive dumpet ud for havnen, hvorfra det naturligt vandrer nordpå - til netop Tannisbugt. Her er der god brug for det. På fem år er der forsvundet 60 meter af kysten.

Frygter at blive sandløse

- Hvis man så i Hirtshals laver en sløjfe - altså sender deres sand syd på hele tiden - så kommer vi i manko.

Men sommerhusejerne i Tannisbugt behøver ikke at frygte for, at deres strande kommer til at mangle sand. Det forudser områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft.

- Der er sand nok til alle, siger han.

Sandfodringen skal blandt andet gøre gavn ved Lønstrup, hvor to sommerhuse ved Lønstrup er nu så tæt på havet, at kommunen har bedt ejerne rømme husene af hensyn til deres sikkerhed. Mange sommerhuse på strækningen er tidligere faldet i havet.

Meget af det vandrede sand når ind i Hirtshals Havn, men meget af sandet vandrer til stadighed uden om havnen, påpeger Hans Erik Cutoi-Toft.

- Der er ikke grund til bekymring, som vi ser det, siger han.

Hvis Kystdirektoratet ikke modtager væsentlige klager, så kan sandfodringen ud for Hjørrings vestkyst begynde om en måned.

Rettelse: Vi har tidligere skrevet i billedteksten, at fire sommerhusejere var blevet bedt om at rømme deres huse. Det rigtige tal er to.

Facebook
Twitter