Task force skal tackle ulykkesbølge i psykiatrien

På et år er antallet af skadeanmeldelser i psykiatrien i Nordjylland steget med 40 procent.

I 2016 var der 285 arbejdsskadeanmeldelser i psykiatrien i Nordjylland. (© ColourBox)

I psykiatrien i Nordjylland er antallet af arbejdsskadeanmeldelser på et år steget med 40 procent.

I alt var der i 2016 285 skadeanmeldelser, og det skal der gøres noget ved, understreger Jan Mainz, direktør for patientforløb og kvalitet i Nordjyllands Psykiatri.

- Vi har haft nogle problemstillinger omkring patienter med komplicerede psykiske lidelser, og det har givet anledning til flere arbejdsulykker, siger han.

- Vi ser på det med stor alvor. Vi har dygtige medarbejdere, der har valgt psykiatrien, fordi de vil gøre en forskel og gøre livet for patienter med psykiske lidelser bedre. Det skal være trygt at gå på arbejde i psykiatrien.

Efter massiv kritik valgte regeringen for nylig at droppe planerne om en ny type af bosteder, der skulle tage hånd om de farligste psykisk syge, som udgør en direkte trussel for personalet.

Siden har FOA og KL bragt et lignende forslag på banen.

I Nordjylland forsøger man sig på baggrund af problemerne med en særlig task force, der skal finde måder at gøre hverdagen mere tryg.

Det handler blandt andet om at få styr på nogle enkelte patienter, som er involverede i mange af de anmeldte tilfælde.

- Vi har lavet en samlet handleplan og nogle screeningsværktøjer, der gør, at vi kan få identificeret de patienter, der er farlige og sørger for, at vi kan få lavet vores sikkerhedsforanstaltninger, fortæller Jan Mainz.

Derudover har man udpeget såkaldte miljøpersoner, der skal være klar til at gribe ind, når situationerne opstår, ligesom man nu laver sikkerhedsbriefinger, der skal forberede personalet bedre på den situation, de går ind i.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.