Tidlig samtale hjælper sårbare gravide

Ved hjælp af en særlig samtale kan jordemødre finde frem til flere sårbare gravide end tidligere. Det kan betyde færre indgreb senere i barnets liv.

Der skal lyttes på den gravide mave, men i Hjørring Kommune har man også gode erfaringer med tidligt at lytte til det, der bliver sagt. (© Colourbox)

En ekstra samtale tidligt i graviditeten hjælper jordemødre i Hjørring Kommune med at opdage langt flere sårbare gravide. Siden september 2013 har projektet "Godt i gang" kørt i kommunen. Med gode erfaringer.

- Vi kan komme ind forebyggende og tage problemer i opløbet, i stedet for som tidligere, hvor man mange gange først fandt problemerne ved børnene, når de startede i skole eller børnehave, siger Merete Bøgh Kristensen, der leder projektet.

Allerede i syttende uge af graviditeten kan jordemødrene gennem en særlig interviewguide spotte de kvinder og familier, som har brug for ekstra hjælp til at klare forældrerollen.

- Det kan være kvinder med depression eller psykiske lidelser, men også bare forældre som står i en svær situation, siger Merete Bøgh Kristensen.

Færre indgreb senere

Jo tidligere man kan gribe ind, jo større chance har man for at hindre, at problemer udvikler sig

Lars Uggerhøj, professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet

Kvinderne, der har brug for ekstra hjælp, bliver efterfølgende fulgt og hjulpet af en fast jordemoder og sundhedsplejerske. Den tidlige indsats kan meget vel spare familierne for større ingreb senere i livet, mener professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet, Lars Uggerhøj.

- Jo tidligere man kan gribe ind, jo større chance har man for at hindre, at problemer udvikler sig, siger Lars Uggerhøj.

I projektets første år har godt 60 familier fået ekstra hjælp til at komme i gang med forældreskabet. Det svarer til hver tiende af kommunens fødsler.Tidligere har man ikke ført tal på, hvor mange der har fået ekstra hjælp, men det er kommunens klare vurdering, at der er sket en forbedring.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at knap 15 procent af landets kommende mødre er såkaldte udsatte gravide

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på nord@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.