Transportminister forsvarer 377 mio. kroner til ny omfartsvej: Det var et stærkt ønske fra Dansk Folkeparti

Ole Birk Olesen (LA) har ikke selv besøgt Mariager, men forsvarer regeringens planer.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) med finansminister Kristian Jensen (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) samt finansordfører René Christiansen og transportordfører Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

I går præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti sine planer for en ny og forbedret infrastruktur i Danmark.

I dag møder den del af planen, der omfatter 377 millioner kroner til en ny omfartsvej ved Mariager, imidlertid kritik fra flere toneangivende stemmer i det område, der ellers skulle have glæde af det.

Lokale folk sår tvivl om, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt med en omfartsvej, da der i forvejen er en hovedvej, rute 555, fra Mariager mod Assens i øst.

- Vi synes simpelthen ikke, det giver mening, siger Anni Andersen, formand for byens handelsstandsforening.

Både transportminister Ole Birk Olesen (LA) og Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, holder dog fast i, at det er en god plan.

Kim Christiansen bor selv ved Fladbjerg, der ligger på den aktuelle rute 555, som vil blive aflastet af en ny omfartsvej til 377 millioner kroner.

Derfor har han også lokal interesse i projektet, der altså betales af staten.

Men det er der ikke noget problematisk i, mener han.

- Jeg synes, det er helt legitimt, at man, når man sidder i sådan nogle forhandlinger, også tænker på, at der har været nogle ønsker fra ens lokalområde i mange år, og så prøver at trække det i den rigtige retning. Det kan jeg ikke se det store problem i, siger Kim Christiansen.

Der findes allerede en hovedvej mellem Mariager og Assens, hvor køreturen imellem de to byer tager ni minutter. Ruten leder i forvejen biler, der skal passere byen uden om midtbyen. Den nye omfartsvej skal gå syd om byen.

Brostensbelagte gader

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) mener også fortsat, at projektet er værd at satse på.

- Der er meget tung trafik, der kører ind gennem Mariager i dag, henover de små brostensbelagte gader, og det er ikke den bedste måde at afvikle trafikken gennem byen på. Derfor har vi i stedet valgt at lave en omfartsvej, så den her tunge trafik kan køre uden om Mariager, siger Ole Birk Olesen.

Kim Christiansen taler også om tung trafik gennem Mariager på toppede brosten. Ved du, hvor de her toppede brosten ligger?

- Jeg har ikke selv været i Mariager. Jeg har fået fortalt, at det er sådan, det forholder sig. Jeg har også set billeder og læst i projekter fra Vejdirektoratet.

GPS kan lede på afveje

Men man kan kun ramme de toppede brosten, hvis man i dag drejer af rute 555 og kører ind i Mariager. Hvorfor skulle man gøre det, medmindre man skal ind med varer til butikkerne?

- Det kan også være, at man skal det. Det kan også være, at der en gang imellem er en chauffør, der forvilder sig ind med en lastbil, fordi man kunne forestille sig, at der var nogle af GPS-systemerne, der lokker chaufføren derind. I hvert fald er det et projekt, der giver en hurtigere kørsel på strækningen, fordi man i stedet for at køre gennem Mariager kan køre med en omfartsvej.

Men der er ingen brosten på den eksisterende landevej (rute 555) i dag?

- Nej, men det er stadig en fordel at bruge den nye omfartsvej frem for at bruge den eksisterende landevej.

Fremme på ni minutter i dag

Den eksisterende landevej er jo tosporet, der er cykelstier i begge retninger, og den er relativt ny. Der kan man køre fra Mariager til Assens på ni minutter. Er det ikke godt nok?

- Det er i hvert fald sådan, at der en gevinst for samfundet ved at have den omfartsvej, som vi planlægger. Der er jo det, der hedder et samfundsøkonomisk afkast i den, det vil sige, at der en tidsbesparelse ved det. Ellers ville der ikke være noget afkast.

Et stykke fra de brostensbelagte gader i Mariager ligger i dag en asfalteret hovedvej gennem byen. (Foto: christine Nørgaard © DR Nórdjylland)

Vejdirektoratet har jo lavet en forundersøgelse tilbage i 2013. Den viser, at erhvervslivet ikke efterspørger den, og at kun en lille del af trafikken vil blive ført fra den eksisterende vej og hen på den nye omfartsvej. Så hvorfor bruge 400 millioner kroner?

- Det er fordi, den har nogle positive effekter. Så er det da heller ikke nogen hemmelighed, at det var et stærkt ønske fra det ene af partierne, der sad omkring bordet og forhandlede. Dansk Folkeparti var optaget af det ene projekt sammen med andre projekter, og når man sidder og forhandler om en stor aftale, betyder det selvfølgelig noget, hvis et af partierne siger, at det her er vigtigt for os.

Vi har brug for 90 mandater

Samtidig viser forundersøgelsen også, at der kun har været seks mindre uheld på fem år. Kan det begrunde en trafikinvestering på flere hundrede millioner kroner?

- Jamen, der er nogle positive effekter forbundet med den her omfartsvej, og eftersom det var et ønske fra et af partierne, blev ønsket imødekommet, ligesom der var andre ønsker, der blev imødekommet. Sådan er det, når man sidder ved et forhandlingsbord, hvor man skal have 90 mandater for en plan.

Når erhvervslivet ikke har efterspurgt det, og sikkerheden ikke er voldsomt truet, og der ikke bliver ført mange biler væk – er det så af de her hensyn, at man gør det, eller er det af hensyn til en politisk samarbejdspartner?

- Vi gør det, fordi Mariager Omfartsvej har nogle positive effekter for trafikken på strækningen. Det kan vi se på tallene. Og så gør vi det, fordi Dansk Folkeparti havde et ønske om at få det her projekt gennemført.

- Uden Dansk Folkeparti ville der ikke være flertal for en investeringsplan, og det er klart, at så lytter man omkring bordet til de ønsker.

Så hvad har været helt afgørende (for investeringen, red.)?

- Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Nu er du vist begyndt at stille det samme spørgsmål mange gange.

Klart ønske fra Dansk Folkeparti

Transportministeriet skriver selv, at projektet vedrører det kommunale vejnet, og at det ikke umiddelbart har forbindelse til statsvejnettet. Både Aalborg og Vesthimmerlands Kommune har netop selv betalt for lignende vejprojekter. Hvorfor skal det her tilgodeses i forhold til andre kommunale vejnet?

- Vi anlægger også en vej mellem Klippinge nede ved Stevns og Sydmotorvejen, som man kunne sige skulle være kommunalt anlagt. Men det giver mening at gøre det, fordi den har så stor samfundsmæssig betydning dernede.

- Det gør vi så også her, og det er på grund af de gavnlige effekter, det har for lokalområdet, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti havde et klart ønske om, at det her projekt skulle gennemføres.

Forsker: Vejen er ikke mere belastet

Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet skriver i sin egen præsentation af projektet, at der ”ikke er foretaget en samfundsøkonomisk beregning for projektet”.

Trafikforsker Harry Lahrmann mener ikke, at der er forhold, der gør, at strækningen skulle være mere belastet i dag i forhold til år 2013, hvor rapporten er skrevet, og at der dermed skulle være et større behov nu.

Arbejdet med omfartsvejen skal efter planen påbegyndes i år 2022.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk